โรงแรมโนโวเทล เซ็นทารา หาดใหญ่ Novotel Centara Hai Yai ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท หาดใหญ่ สงขลา

หมายเหตุ : คิดราคาเพิ่ม 500 บาท/ห้อง/คืน และจะต้องพัก มากกว่า 2 คืน ขึ้นไปในช่วงระยะเวลา ต่อไปนี้ • เทศกาลตรุษจีน 26, 27 มกราคม 09 บังคับทานอาหารเย็น • เทศกาลสงกรานต์ 10, 11, 12, 13 เมษายน 09 • วันแรงงาน 01, 02 พฤษภาคม 09 • วันราชประสมภพ สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่านซาลาฮุดดิน อับดุล อาซิซ ชาห์ 05, 06, 07 มิถุนายน 09 • วันชาติมาเลเชีย 28, 29, 30 สิงหาคม 09 • เทศกาลฮาลีลายา 18, 19, 20 กันยายน 09

• เทศกาลดีพาวลี 16, 17, 18 ตุลาคม 09