แพคเกจทัวร์ เกาะราชา 1 วัน

แพคเกจทัวร์ เกาะราชา 1 วัน โดยเรือสปีดโบ๊ท +

เกาะราชา เกาะที่ยังคงธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ อยู่ห่างจากภูเก็ตเพียง 15 กิโลเมตร นับเป็นเกาะหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกปรารถนา จะมาเยือน

08.00 น. รับท่านจากจุดนัดรับ  เดินทางสู่ท่าเรือ อ่าวฉลอง

09.00 น. ออกเดินทางสู่ท่าเรือ เกาะราชา
09.30 น. เดินทางถึง เกาะราชา พักผ่อน เล่นน้ำ ที่หาด ปะตก
10.30 น. ออกเดินทางจาก หาดปะตก สู่ อ่าว ขอนแค เพลิดเพลินกับการดำน้ำตื้น  ชมโลกใต้น้ำที่เต็มไปด้วยปะการัง และฝูงปลามากมาย นั่งเรือต่อเที่ยวชม อ่าวเตอ   และ หาดสยาม พบกับน้ำทะเลใสสะอาด ดุจราวกระจก

ถึงเวลาอันสมควร เดินทางกลับสู่ หาดปะตก

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  พักผ่อนริมหาดตามอัธยาศํย
15.30 น. ออกเดินทางกลับ สู่ภูเก็ต
16.00 น. เดินทางถึง ภูเก็ต นำท่านส่งยังจุดนัดรับ

** รายการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับ สภาพ อากาศ โดยคำนึง ประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

1 มกราคม 2559 – 31 ตุลาคม 2559

รายการ

ผู้ใหญ่

เด็ก ต่ำกว่า 3-11 ปี

แพคเกจทัวร์ ดำน้ำ เกาะราชา 1 วัน

1,500

1,200

อัตรานี้รวม

– รับส่งจาก จุดนัดรับ – เดินทางโดย เรือสปีดโบท – มื้อกลางวัน น้ำดื่ม ผลไม้ – อุปกรณ์ดำน้ำตื้น

– ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

จอง แพคเกจ ดำน้ำ เกาะราชา 1 วัน โทร 02 758 5154 – 6