แพคเกจทัวร์ สมุทรสงคราม 2 วัน 1 คืน พัก เรือนถาวรโฮมสเตย์ แพคเกจทัวร์ สมุทรสงคราม 2 วัน 1 คืน พัก เรือนถาวรโฮมสเตย์

อัตราค่าบริการท่านละ
จำนวน 2 ท่านขึ้นไป 1,250 บาท
จำนวน 4 ท่านขึ้นไป 1,090 บาท
จำนวน 6 ท่านขึ้นไป 990 บาท

ค่าบริการรวม

ที่พัก 1 คืน , อาหรซีฟู้ด 3 – 6 อย่าง 2 มื้อ , ข้าวต้มทะเลและเครื่องดื่ม 1 มื้อ ชุดใส่บาตร 1 ชุด , กิจกรรมปลูกป่า , อาหารลิง , เรือในการทำกิจกรรม

กิจกรรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับระดับน้ำทะเลและอากาศ เพื่อผลประโยชน์ของผู้มาเยือนเป็นสำคัญ