แพคเกจทัวร์ ล่องแก่ง คลองโป่งน้ำร้อน จ. จันทบุรี

อำเภอโป่งร้อน จังหวัดจันทบุรี ท่องเที่ยว ล่องแก่งด้วยเรือยาง คลองโป่งน้ำร้อน ท่ามกลางธรรมชาติโอบล้อมด้วยขุนเขา สายธาร และ ช้อปปิ้งสินค้าที่ตลาดช่องผักกาด ชายแดนไทย-กัมพูชา

รายละเอียด :

กำหนดการเดินทาง ช่วงเช้า
09.00 น. คณะพร้อมที่นัดหมาย วังขอน ชาเล่ต์ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ชายแดนไทย กัมพูชา เจ้าหน้าที่ รอรับคณะของท่าน เปลี่ยนชุดสำหรับล่องแก่ง 09.30 น. รับฟังการสาธิตการบังคับเรือยาง การพาย การนั่ง และการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยขณะล่องแก่ง นำท่านลงเรือยาง รับความตื่นเต้น เร้าใจ กับแก่งวังขอน วังวน วังกะทะ แก่งวังยาว แก่งหนองบอน สนุกกับการเล่นน้ำ 11.30 น. คลองใหญ่ สละเรือยาง อำลาความหฤหรรษ์ ขึ้นรถกลับสู่วังขอน ชาเล่ต์

12.00 น. คณะอำลา วังขอน ชาเล่ต์ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกท่าน

กำหนดการเดินทาง ช่วงบ่าย 13.00 น. คณะพร้อมที่นัดหมาย วังขอน ชาเล่ต์ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ชายแดนไทย กัมพูชา เจ้าหน้าที่รอรับคณะของท่าน เปลี่ยนชุดสำหรับล่องแก่ง 13.30 น. รับฟังการสาธิตการบังคับเรือยาง การพาย การนั่ง และการปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยขณะล่องแก่ง นำท่านลงเรือยาง รับความตื่นเต้น เร้าใจ กับแก่งวังขอน วังวน วังกะทะ แก่งวังยาว แก่งหนองบอน สนุกกับการเล่นน้ำ 15.30 น. คลองใหญ่ สละเรือยาง อำลาความหฤหรรษ์ ขึ้นรถกลับสู่วังขอน ชาเล่ต์

16.00 น. คณะอำลา วังขอน ชาเล่ต์ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพทุกท่าน