แพคเกจทัวร์ ฟาร์มโชคชัย บูติค แคมป์ ( 2 วัน 1 คืน ) GOLD PACKAGE พร้อมรถรับ – ส่ง (กรุงเทพฯ – ฟาร์มโชคชัย – กรุงเทพฯ) Farm Chokchai Boutique Camp 2 days Package include transfer bangkok – Farm – bangkok

จอยทัวร์หรือเฉพาะคณะ 6 ท่านขึ้นไป


GOLD PACKAGE 2วัน 1คืน รวม รถรับ – ส่ง

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ท่านละ 4,290 บาท
เด็กอายุ 8 – 12 ปี ท่านละ 3,190 บาท
เด็กอายุ 3 – 7 ปี ท่านละ 2,317 บาท

อัตรานี้รวม

– ที่พักฟาร์มโชคชัย บูติค แคมป์ 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน) – อาหาร 3 มื้อ – โปรแกรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร – กิจกรรม Work shop

– การเดินทาง กรุงเทพฯ – ฟาร์มโชคชัย – กรุงเทพฯ

** สินค้าทุกรายการเป็นราคาสุทธิ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **