แพคเกจทัวร์ พายเรือคายัค บ้านบ่อท่อ กระบี่

08.30 น. รถรับนักท่องเที่ยวออกจากโรงแรมใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
09.30 น. เริ่มพายเรือไปตามธารน้ำป่าโกงกาง ในระหว่างการเดินทางไปถ้ำลอดได้ผ่านป่าโกงกาง และกระชังเลี้ยงปูนิ่มและปลากะพง ระยะทางระหว่างพายเรือ ประมาณ 1 กิโลเมตร ไปถึงถ้ำลอดใต้ ได้พายเรือล่องเข้าไปดูหินงอก หินย้อย อันสวยงามที่ถ้ำลอดใต้ และมัคคุเทศก์ จะอธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ภายในถ้ำให้นักท่องเที่ยวทราบ รวมทั้งให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนภายในถ้ำ ต่อจากนั้นพายเรือต่อไปที่ถ้ำผีหัวโต รวมทั้งให้ลูกค้าได้ขึ้นไปชมทิวทัศน์รอบ ๆ ของ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ หลังจากนั้นก็พายเรือกลับมาทานผลไม้ และน้ำดื่มเย็น ๆ ที่ร้านอาหาร และส่งท่านกลับโรงแรม

(จบโปรแกรมครึ่งวัน)

(ต่อโปรแกรมเต็มวัน)
12.00 น. กลับทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหาร บ่อท่อซีฟู้ด ทางบริษัทฯ ได้มีอาหารทะเล ผ้าเย็น ผลไม้ กาแฟ สำหรับเป็นชุดเซ็ตโต๊ะ ไว้บริการนักท่องเที่ยว

13.00 น. เริ่มพายต่อไปอีก 2 ถ้ำ ได้แก่ลอดเหนือ ภายในนั้นมีลากูนที่สวยงาม และเดินทางต่อไปที่ถ้ำเขาวง

ถ้ำนี้เป็นถ้ำที่น่าตื่นเต้นผจญภัยภายในถ้ำ หลังจากนั้นพายเรือกลับขึ้นฝั่ง

14.30 น. เดินทางต่อไปเล่นน้ำที่ธารน้ำชื่อว่า “ธารน้ำภูธารา” เป็นลำธารน้ำจืด

เกิดตามธรรมชาติซึ่งเป็นน้ำที่สะอาดใสและเย็นมาก ณ จุดนี้ พักผ่อนตามอัธยาศํย

16.00 น. กลับถึงโรงแรม สิ้นสุดการเดินทาง

อัตราค่าบริการท่านละ

ทัวร์ครึ่งวัน

ผู้ใหญ่ท่านละ 750 บาท
เด็ก(4-9 ปี) 500 บาท

ทัวร์เต็มวัน

ผู้ใหญ่ท่านละ 1,100 บาท
เด็ก(4-9 ปี) 600 บาท