แพคเกจทัวร์ ตรัง เกาะรอก – ถ้ำมรกต 1 วัน

อัตราค่าบริการท่านละ   
 เดินทางโดยเรือใหญ่  จำนวนผู้เดินทาง 1– 30 ท่าน ๆละ 1,000    บาท
จำนวนผู้เดินทาง 31 –  80 ท่าน ๆ ละ 900   บาท
จำนวนผู้เดินทาง 81 – 120 ท่าน ๆ ละ 800   บาท
เดินทางโดยเรือ Speed Boat ความจุ 10 ที่นั่ง ท่านละ  1,500  บาท  ( จำนวนผู้เดินทาง  5 ท่าน ขึ้นไป ) **  ราคาเด็กอายุ 4 – 12 ปี  คิดค่าบริการ  75 % ของราคาผู้ใหญ่ **  ในกรณีต้องการรถเดินทางจากตัวเมือง – ท่าเรือ คิดเพิ่มท่านละ 100 บาท

อัตรานี้รวม

อาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต์ กับข้าว 3  อย่าง ผลไม้ พร้อมอาหารว่างบนเรือ refreshing drink + ผ้าเย็น หน้ากากดำน้ำดูปะการัง พร้อมชูชีพ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์

ค่าประกันภัยทางทะเล

อัตรานี้ไม่รวม 
ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ