Categories
Ticket Thai

แพคเกจทัวร์ กาญจนบุรี 2 วัน 1 คืน พร้อมล่องแพไทรโยค พัก สวนไทรโยค Suansaiyoke Resort ทางรถไฟสายมรณะ

อัตราค่าบริการท่านละ


Gold Package

ผู้ใหญ่ท่านละ 1,880 บาท

อัตรานี้รวม

อาหารแบบเซ็ทโต๊ะ สามารถเลือกพักบ้านอิงนที อิงชล อิงดอย ที่พัก 1 คืน แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น พัก 3-5 ท่าน / ห้อง กับข้าว 5 อย่าง 5 มื้อ (เที่ยง/เย็น/ดึก/เช้า/เที่ยง) รวม เที่ยวสะพานถ้ำกระแซ ล่องแพเปียก คาราโอเกะ แคมปืไฟ พร้อมชมพลุตระการตา

ดิสโก้เธค ชมถ้ำเชลย


Silver Package

ผู้ใหญ่ท่านละ 1,580 บาท

อัตรานี้รวม

อาหารแบบเซ็ทโต๊ะ กับข้าว 5 อย่าง ผลไม้ 1 อย่าง ที่พักแบบ แพอิงธาร ( ต้องเข้าห้องน้ำบนฝั่ง ) ที่พัก 1 คืน แอร์ พัก 4-5 ท่าน / ห้อง กับข้าว 5 อย่าง อาหาร 5 มื้อ (เที่ยง/เย็น/ดึก/เช้า/เที่ยง) รวม เที่ยวสะพานถ้ำกระแซ ล่องแพเปียก คาราโอเกะ แคมป์ ไฟพร้อมชมพลุ ตระการตา ดิสโก้เธค ชมถ้ำเชลย

เลือกเล่น Adventure Park ได้ 1 รายการต่อ 1 ท่าน

Super Save Package
ผู้ใหญ่ท่านละ  1,380 อัตรานี้รวม

อาหารแบบเซ็ทโต๊ะ สามารถเลือกพักบ้านอิงนที อิงชล อิงดอย ที่พัก 1 คืน แอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น พัก 3-5 ท่าน / ห้อง กับข้าว 5 อย่าง อาหาร 2 มื้อ (เย็น/ เช้า) พร้อมอาหาร 2 มื้อ รวม เที่ยวสะพานถ้ำกระแซ ล่องแพเปียก คาราโอเกะ แคมปืไฟ พร้อมชมพลุตระการตา ดิสโก้เธค ชมถ้ำเชลย เลือกเล่น Adventure Park ได้ 1 รายการต่อ 1 ท่าน หมายเหตุ   1. อภินันทนาการ น้ำแข็ง น้ำเปล่า ในระหว่างรับประทานอาหารทุกมื้อ 2. ไปรถยนต์กลับรถยนต์ 2 วัน 1 คืน อาหาร 6  มื้อ เพิ่มท่านละ  1,000  บาท 3. ราคาเด็กอายุ  4 – 11 ปี  ลดลง 300 บาทต่อท่าน 4. โปรแกรมหรือรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้บางกรณี เลือกเล่น Adventure Park ได้ 1 รายการต่อ 1 ท่าน