แพคเกจทัวร์ กาญจนบุรี 2 วัน

แพคเกจทัวร์ แพคเกจทัวร์ กาญจนบุรี 2 วัน +

รหัส PKWJUN 02

กำหนดการ ทุกวัน 

1 มิถุนายน 2558 –

31 ตุลาคม 2559

รายละเอียด

วันแรกของการเดินทาง

06.00-06.30 รับท่านจากจุดนัดพบ เดินทางสู่ จ กาญจนบุรี

09.00 ถึงกาญจนบุรี ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม และสุสานทหารพันธมิตร และ เที่ยวชมชมสะพานข้ามแม่น้ำแควที่โด่งดังทั่วโลก

12.00 นั่งเรือหางยาว จากท่าเรือเพื่อเดินทางไปยัง ริเวอร์แควจังเกิลราฟท์ เช็คอินแล้วรับประทานอาหารกลางวัน

14.45 เดินทางต่อไปโดยเรือ เพื่อเที่ยวชม อนุสรณ์ช่องเขาขาด

19.00 รับประทานอาหารเย็น แล้ว ชมการแสดงของชาวมอญ ประมาณ 45 นาที พักแรมที่ ริเวอร์แควจังเกิล ราฟท์

วันที่สองของการเดินทาง

07.00 อาหารเช้า แบบอเมริกัน

08.30 ชมหมู่บ้านมอญ ใกล้ที่พัก

11.00 เช็คเอาท์ และรับประทานอาหารกลางวันที่ ท่าเรือ

13.00 นั่งรถไฟชมทัศนียภาพบน ทางรถไฟสายมรณะ ผ่านชมทิวทัศน์ข้างทาง

14.20 เปลี่ยนพาหนะเป็นรถปรับอากาศ เดินทางกลับ

18.00 ถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ ส่งท่าน ณ จุดนัดหมาย

ผู้ใหญ่ 4,350 บาท/ท่าน
เด็กอายุ 3-12 ปี 3,350 บาท/ท่าน
กรณีพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,400 บาท/ท่าน

อัตรานี้รวม – ที่พักริเวอร์ แควจังเกิลราฟท์ – มื้ออาหารตามที่ระบ – ค่าเข้าชม และนำเที่ยวตามที่ระบุ – มัคคุเทศก์ ภาษาไทย / อังกฤษ – รถ รับ ส่ง โรงแรมที่พัก