แพคเกจ ท่องทะเลตรัง ยังเที่ยวได้ ตรัง – เกาะมุก – Unseen ถ้ำมรกต – เกาะกระดาน – เกาะเชือก – เกาะม้า

วันแรก: ตรัง – เกาะมุก – เกาะกระดาน – ถ้ำมรกต (Unseen) ( –,L,D) 08.00 น. ถึงเมืองตรัง มีเจ้าหน้าที่รับรับท่าน ณ จุดนัดพบ นำท่านเดินทางสู่ อ.กันตัง ณ ท่าเทียบเรือควนตุ้งกู หาดยาว เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง จากนั้นเดินทางสู่ เกาะมุก ซึ่งเป็นที่ตั้งของ “เกาะมุกรีสอร์ท” พร้อมที่จะสัมผัสกับกลิ่นอายของทะเลอันดามัน และเกาะต่าง ๆ 10.30 น. เดินทางถึง เกาะมุกรีสอร์ท อันเป็นสถานที่พัก นำท่านเข้าสู่ห้องพักและเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย ให้พร้อมสำหรับท่องทะเลตรัง 11.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เกาะกระดาน เกาะที่มีความสำคัญที่ใช้เป็นสถานที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทรแห่งเดียวของโลก ให้ท่านดำน้ำชมปะการังหน้าเกาะสัมผัสกับปะการังหลากชนิด 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (1) บริเวณหาดเกาะกระดาน (แบบกล่อง) บ่าย นำท่านเปิดโลกใต้ทะเลอันดามันสู่ “ถ้ำมรกต” ชมความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างความงดงามเอาไว้ ค้นหาที่มาของชื่อถ้ำ ลอยตัวฝ่าความมืดเข้าสู่ด้านในภูเขากลางทะเล ได้เวลาพอสมควรนำท่านออกจากถ้ำกลับสู่ที่พักให้ท่านพักผ่อนกับชายหาดหน้ารีสอร์ท หรือเดินชมทิวทัศน์บริเวณรอบรีสอร์ท อาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย 18.30 น. บริการอาหารค่ำ (2) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท รับประทานอาหารบรรยากาศริมทะเล พักผ่อนตามอัธยาศัย และราตรีสวัสดิ์…พักเกาะมุกรีสอร์ท (ห้องละ 2 ท่าน)

วันที่สอง: เกาะมุก – เกาะไหง – เกาะเชือก – เกาะม้า (B, L, D)

07.00 น. บริการอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารจัดเตรียมเครื่องแต่งกายให้พร้อมสำหรับ ท่องทะเลตรัง เรือของรีสอร์ทรอรับท่านหน้ารีสอร์ทที่พัก จากนั้นเดินทางสู่ เกาะไหง ดำน้ำชมปะการัง บริเวณแหลมเจ้าแม่กวนอิม 12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (4) ณ บริเวณชายหาดของเกาะไหง (ข้าวกล่อง) บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เกาะเชือก ชมปะการังอ่อนหลากสีสรรค์และปลาการ์ตูนมากมายที่คอยทักทาย รออาหารจากท่าน ได้เวลาพอสมควร เดินทางสู่ เกาะม้า เกาะที่มีปะการังอ่อน 7 สี ดำน้ำดูปะการัง ดอกไม้ทะเลหลายชนิด ดูชีวิตต่าง ๆ ของโลกใต้ทะเล ที่ถือได้ว่ายัง คงความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก เปลี่ยนเครื่องแต่งกายพักผ่อนตามอัธยาศัย 18.30 น. บริการอาหารค่ำ (5) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ทรับประทานอาหารซีฟู้ดที่รีสอร์ทได้จัดเตรียมไว้สำหรับ ให้ท่านได้ลิ้มรส พักผ่อนตามอัธยาศัยและราตรีสวัสดิ์… พัก เกาะมุกรีสอร์ท (ห้องละ2 ท่าน)

วันที่สาม: เกาะมุกรีสอร์ท – หาดปากเมง – บ่อน้ำพุร้อน – ของฝากเมืองตรัง (B,–, –)

07.00 น. บริการอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารเช้าเดินชมบรรยากาศบริเวณรีสอร์ท เก็บภาพบรรยากาศความประทับใจต่าง ๆ ก่อนที่จะอำลาเกาะแห่งนี้ จัดเตรียมสัมภาระให้พร้อมเดินทางกลับ 10.30 น. นำท่านลงเรือหน้ารีสอร์ท เดินทางสู่ท่าเรือควนตุ้งกู

11.00 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ตัวเมืองตรัง จากนั้นอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการจัดเก็บสัมภาระขึ้นรถ