เรือเช่าเหมาลำ เกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง เกาะพงัน เกาะแตน เกาะเต่า เกาะนางยวน เรือเช่า ขนาดใหญ่

อัตรานี้รวม
ค่าน้ำมัน , ค่าธรรมเนียมท่าเทียบเรือหน้าทอน , ค่าธรรมเนียมท่าเทียบเรือเข้าอุทยาน

อัตราค่าเช่านี้ไม่รวม

ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน  ชาวไทยท่านละ 40 บาท , ชาวต่างชาติท่านละ 300 บาท

, ค่าเรือหางยาวเล็กรับ –ส่งผู้โดยสารท่านละ 40 ท่าน