เรือล่องบางปะกง เรือฉัตรขวัญนที ล่องเรือแม่น้ำบางปะกง Bangpakong River Cruise ฉะเชิงเทรา

รายละเอียดตัวเรือ
เดินทางได้ทุกวัน (รอบละประมาณ 2 ชั่วโมง)

วันจันทร์ – วันศุกร์ รอบ 12.00 น., 14.00 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์ รอบ 09.00 น., 10.00 น., 11.00 น., 12.00 น., 13.00 น., 14.00 น., 15.00 น.


รายละเอียด :

เส้นทางการล่องเรือ วัดโสธรฯ (1) – ตลาดบ้านใหม่ (16) – วัดจีนประชาสโมสร (เล่งฮกยี่) (17) ขึ้นเรือที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร ผ่านชมกองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ (ค่ายศรีโสธร), ตำหนักกรมขุนมรุพงษ์สิริพัฒน์, กำแพงเมืองโบราณ, สวนมรุพงษ์, ศาลหลักเมืองฉะเชิงเทรา, วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์(วัดเมือง), สะพานฉะเชิงเทรา, ย่านทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์,คลองท่าไข่ (คลองนครเนื่องเขต), วัดแหลมใต้, วัดเซนต์ปอล,เรือนแพและตลาดท้องน้ำในอดีต, วัดเซนต์แอนโทนี, ทางรถไฟยกระดับ, ตลาดบ้านใหม่, วัดจีนประชาสโมสร(เล่งฮกยี่) ดูเส้นทางการล่องเรือ

เรือล่องบางปะกง เรือฉัตรขวัญนที ล่องเรือแม่น้ำบางปะกง Bangpakong River Cruise ฉะเชิงเทรา