หมู่เกาะสุรินทร์ 3 วัน 2 คืน นอนเต็นท์บนเกาะ

วันแรก – / เที่ยง / เย็น 09.00 น. ออกเดินทางจากท่าเรือคุระบุรี สู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ด้วยเรือ Speed Boat ถึงหมู่เกาะสุรินทร์ ช่วงเช้าดำน้ำชมปะการัง เล่นน้ำ 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยาน บ่าย ดำน้ำชมปะการังอีก 2 จุด จากนั้นเรือนำคณะกลับยังที่พัก

เย็น รับประทานอาหารเย็น เสร็จแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง เช้า / เที่ยง / เย็น เช้า รับประทานอาหารเช้า แล้วออกไปดำน้ำกับเรือหางยาว เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยาน บ่าย ออกไปดำน้ำอีกครั้ง จากนั้นส่งท่านกลับยังที่พักแรม

เย็น รับประทานอาหารเย็น เสร็จแล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม เช้า / กลางวัน / – เช้า รับประทานอาหารเช้า แล้วเดินป่าศึกษาธรรมชาติบริเวณอ่าวไม้งาม เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยาน แล้วจัดเก็บสัมภาระเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ มีเวลาว่างพักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 น. ออกเดินทางกลับถึงท่าเรือคุระบุรี พร้อมเดินทางกลับบ้าน

จุดดำน้ำตื้น เพื่อชมความงามของปะการัง เกาะดอริลลา, อ่าวพักกาด, อ่าวจาก, อ่าวเต่า,
อ่าวแม่ยาย, อ่าวมังกร ประมาณ 3 – 4 จุด / ทริป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ เวลานั้น