สุดเร้าใจ! โรยตัวผ่านน้ำตกห้วยกระทิง น้ำตกขุนพระวอ 2 วัน 1 คืน

อัตราค่าบริการ
เดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน พักเต็นท์ ท่านละ 1,800 บาท
เดินทางขั้นต่ำ 10 ท่าน พักบ้านโฮมสเตย์ ท่านละ 1,900 บาท
ไปกันหลายคน เรามีบริการรถตู้ให้เช่า จากกรุงเทพฯ ถึง แม่ละเมา ทุกวัน อัตรานี้รวม : + อุปกรณ์โรยตัว + อาหาร 5 มื้อ + บ้านพักหรือ เต็นท์พักแรม + การฝึกซ้อมการใช้อุปกรณ์โรยตัวจากหอสูง
** สินค้าทุกรายการเป็นราคาสุทธิ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม **