สาธารณรัฐเกาหลีใต้ 5 วัน 3 คืน อีกหนึ่งสุดยอดโปรโมชั่นในรอบปีกับสายการบินเกาหลี (Korean Air)

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ 22.00 น. คณะเดินทาง พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข M สายการบินโคเรียนแอร์ ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 6 (รับเอกสารต่าง ๆ พร้อมข้อแนะนำ ขั้นตอนจากเจ้าหน้าที่) กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัว ท่านเอง ตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน ข้อแนะนำ เตรียมสัมภาระ ขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลี จะมีบริกรน้อยมาก ต่างจังหวัดไม่มีบริกร ของเหลวนำขึ้นเครื่องทั้งหมดที่นำใส่กระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่องจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวควร ใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การ นำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้ นำเข้าประเทศ เพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับ

วันที่สอง สนามบินนานาชาติชอน ประเทศเกาหลีใต้ – ชมวิวกรุงโซล (Coffee Prince) – เทศกาลองุ่นไข่ปลาคาลเวียร์ เลิฟเวอร์ – สวนดอกไม้สมุนไพรและกฏพับ

– พัก และอาบน้ำแร่ที่รีสอร์ทดังของราชวงศ์โซซอน

01.20 ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE 654 เวลาบินประมาณ 5 ช.ม. (ภาพยนตร์ อาหารเช้า และเครื่องดื่มบนเครื่อง) เวลาที่เกาหลี ใต้เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง 08.30 ถึงสนามบินนานาชาติอินชอน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค้ช พาท่านข้ามทะเลตะวันตก ด้วยสะพานแขวน ยองจอง หรือสะพานเพื่อความหวังในการ รวมชาติที่ยาวกว่า 4.42 กม. พาท่านไปยังบูกั๊กเป็นชื่อเรียกเล่นๆ ของบูกั๊กซังอิล ซึ่งเป็น ถนนแล่นเลียบแนวเขาบูกั๊กซาน ตลอดแนวถนนมีต้นไม้ซึ่ง ตกแต่งสวยงามมากกว่า 100,000 ต้น ระหว่างทาง เราจะเห็นศาลาแปดเหลี่ยม ซึ่งมีชื่อว่า ปาลกั๊กจอง ซึ่งเมื่อขึ้น ไปแล้ว จะสามารถมองเห็นตัวเมืองโซลได้อย่างชัดเจน เที่ยง เมนูหมูย่างคาลบี บนเตาถ่านแบบดั้งเดิม อาหารพื้นเมืองเกาหลี ที่เลื่องชื่อ และรู้จักกันดี ทั่วโลก บ่าย เดินทางสู่ อีกเมืองเกษตรกรรมที่สำคัญของประเทศ ตั้งอยู่ใจกลาง ของคาบสมุทรเกาหลี และยังเป็นบริเวณ ที่ชาวแพกแจ (สามก๊กเกาหลี)ตั้งถิ่นฐานอยู่ ที่สำคัญ ! ยังเป็นจุด ยุทธ ศาสตร์สงคราม ระหว่างทหารกว่า 50,000 นาย ของอาณาจักแพกแจ และนายทหาร กว่า 30,000 นายของอาณาจักรชิลล่า นมัสการวัดควังโซกซา สถานที่เก็บรวบรวมโบราณ วัตถุหลายสิ่ง รวมทั้ง พระพุทธรูปแกะสลักหิน ปรางยืน Eunjinmireuk ที่สูง 18.21 เมตร ถือเป็นองค์พระหิน Mireuk ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ แวะเที่ยวสวนกรีนเฮาส์ ผลไม้ ปลอดสารพิษ ที่ได้ชื่อว่าอร่อยที่สุด เพราะพื้นที่เพาะปลูกมีความราบต่ำ ให้ท่านได้ เก็บ ผลไม้สด ๆ ในบรรยากาศภายในไร่อย่างแท้จริง เรายังได้ความรู้ว่าชาวเกาหลีมีวิธีการ ปลูกอย่างไรจึงได้ผลผลิตดี และหวานหอมชวนน่ารับประทาน (จำนวนตามที่ชาวเกษตร กำหนด ขึ้นอยู่กับผลิตผลในแต่ละสัปดาห์ ไม่สามารถนำออกมารับประทานนอกไร่ได้) เย็น เที่ยวเฮิบดิ์แลนด์ของท่านด๊อกเตอร์ลี สถานที่ที่เกิดจากความฝัน และความหลงใหลใน เสน่ห์ของมวลดอกไม้และ พืชสมุนไพรกว่า 30กว่าปี จากสารานุกรมฉบับอ๊อกฟ๊อกได้กล่าว ว่า สมุนไพรช่วยสุขภาพแข็งแรง รับประทานได้ ทำให้สดชื่น และเพื่อความงาม ปัจจุบัน ยังได้รับการส่งเสริม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ และบริการ อาหารเย็นเป็นชุด ข้าวยำดอกไม้ เพียงหนึ่งเดียวของประเทศ และอิสระให้ท่าน ได้เลือกชมหรือชิมผลิต ภัณฑ์ที่ทำจาก ดอกไม้สมุนไพร อาทิเช่น ชาดอกไม้ ข้าวห่อสาหร่ายดอกไม้ ไอศกรีม ดอกไม้ น้ำมัน ดอกไม้ เป็นต้น หลังอาหารค่ำ พาท่านเข้าที่พัก ณ Ocheon รีสอร์ทที่ โอบล้อมด้วยธรรมชาติ อิสระพักผ่อนกายและใจ กับการแช่น้ำแร่เพื่อสุขภาพ และเพื่อ ผิวพรรณที่สะอาด อีกทั้งในสมัยโบราณ สถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่รักษาโรคผิวหนัง และ อาการเจ็บปวดของ คนในราชวงศ์โซซอน

วันที่สาม เทศกาลดอกไม้และสวนสนุกเอเวอร์แลนด์เต็มอิ่ม (Special Pass) – เมืองซูวอน

07.00 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันชุด ที่ ห้องอาหารรีสอร์ท หลังอาหารเช้า โปรดคืนห้องพัก ชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี) และเตรียมสัมภาระพร้อม ตามเวลานัดหมาย เดินทางไปยังสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่า “ ดิสนีย์แลนด์ เกาหลี ” สวนเปิดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ในหุบเขา พาท่านนั่งกระเช้า ลิฟ ขึ้นรถบัสท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ ! ท่าน จะพบว่าเจ้าป่าสิงห์โต และเสือ สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชมความน่ารักของหมี ที่สามารถสื่อ-สาร กับคนขับได้อย่างดีไม่ว่าจะตัวใหญ่มากถึง ใหญ่น้อย เข้าสู่ดินแดนแห่ง เทพนิยายและสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทัวร์ เฮอลิแคน รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป (รวมบัตรเข้าชม และเครื่องเล่นแบบพิเศษไม่จำกัดรอบ ) อีกทั้งงาน เทศกาลดอกไม้ประจำฤดู เช่น ดอกทิวลิป ดอกกุหลาบ ดอกลิลลี่ ดอกเบญจมาศ เป็นต้น อิสระอาหารกลางวัน และชมขบวนพาเหรด และการแสดงต่าง ๆ (ไกด์จะแนะนำ) ในยาม บ่ายถึงเย็น เย็น ชมความฝันแห่งกษัตริย์ฮวาซอง (ดอกไม้) ตามป้อมและกำแพงเมือง ที่สร้างรายรอบตัว เมืองซูวอน ระยะทางยาว5,500 เมตร ประกอบด้วยเชิงเทิน 48 หลัง แต่บางส่วนถูกทำลาย ในสมัยสงครามเกาหลี ปัจจุบันป้อมนี้ได้รับการสถาปนา โดย UNESCO ให้เป็นมรดกโลก ค่ำ เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ สไตล์ดั้งเดิมของ คาบสมุทรเกาหลี เนื้อหมูสไลด์หมักซอสคัน จังและเครื่องปรุงรสต่าง ๆ มานำมาปรุงจะมี รสออกหวาน และมีน้ำซุปคลุกคลิกไว้ทาน แกล้มกับข้าว หลังอาหารค่ำ เช็คอินโรงแรม Suwon River & Jewelry (First Class+) หรือเทียบเท่า วันที่สี่ กรุงโซล – ศูนย์โสมเกาหลี – ตลาดพื้นเมืองทงแดมุน – โรแมนติกกับชงแกซอน – กิมจังกิมจิ ฮันบก – ดิวตรี้ฟรี

– หมู่บ้านนัมซานฮันนก

07.00 รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริกันชุดที่ห้องอาหารโรงแรม หลังอาหารเช้า โปรดคืนห้องพัก ชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี) และเตรียมสัมภาระพร้อม ตามเวลานัดหมาย เดินทางเข้าเมืองหลวง กรุงโซล ที่มีประชากรถึง 1 ใน 4 ของ ประเทศ มีแม่น้ำฮันไหลผ่านใจกลางเมืองหลวงของกรุงโซล พาท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพรโสม ใช้เป็นยารักษาสุขภาพของชนชาติ ตะวันออกมาตั้งแต่อดีตกาล และเร็ว ๆ นี้ โสมเกาหลี อาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดย องค์การยูเนสโก ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์รากโสมอบน้ำผึ้ง ผงโสมยอดนิยม โสมสกัดแคปซูล หรือโสมสกัดเข้มข้น เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ สำหรับของขวัญของฝาก สำหรับผู้ที่คำนึงถึง สุขภาพ ย่ำตลาดพื้นเมืองที่ทงแดมุน หรือ ประตูทิศ ตะวันออก ซึ่งเป็น 1 ในประตูเมือง อันดั้งเดิมของกรุงโซล ร้านค้ามากกว่า 10,000 ร้านค้า แหล่งรวมแฟชั่น จำหน่ายเสื้อผ้า สำเร็จรูปทั้ง เลียนแบบ และแบบเกาหลีแท้ เครื่องประดับ รองเท้าประเภทต่าง ๆ ผ้าพันคอ เนคไท เครื่องกีฬา และอื่น ๆ อีกมากมาย ในราคาส่ง และปลีกตามตึกต่าง ๆ เที่ยง (อิสระอาหารกลางวัน) บ่าย อิสระเดินเล่น ที่บริเวณชองเกชอน ถูกขุดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อราว 600 ปี ก่อนในสมัย ของกษัตริย์ YEONGJO กษัตริย์องค์ที่ 21 แห่งราชวงศ์โชซอนชองเกชอน เป็นสัญลักษณ์ ของการผสมกลมกลืนกันอย่างลงตัว ของธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เรียนรู้การทำกิมจัง กิมจิ จัดว่าเป็นเครื่องเคียงประจำโต๊ะ สำหรับอาหารเกาหลีทุกมื้อก็ว่า ได้ คู่กับข้าวสวยร้อน ๆ กิมจิเป็นอาหารประเภทหมักดอง ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงชนิดหนึ่ง มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ นำกิมจิที่ทำร่วมกันกลับไปเป็นของฝากคนทางบ้านได้ลิ้ม ลอง ลิ้มลองชาเขียวเกาหลี แต่งชุดฮันบกพื้นเมืองถ่ายรูป (กล้องท่านเอง) เลือกซื้อสินค้า ปลอดภาษีใน Shilla Duty Free ของบริษัท ยักษ์ใหญ่ซัมซุง มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง เสื้อผ้าแฟชั่น กล้องถ่ายรูปซัมซุง เครื่องสำอางชั้นนำทั้งใน และต่างประเทศ โดยเฉพาะ เครื่องสำอางยี่ห้อพื้นเมืองเกรด A และ A+ ที่เป็นที่นิยม ในสังคมผู้หญิงเกาหลี เช่น Laneige, Hera และ SooHwaSu ในราคาพิเศษ ค่ำ เมนูไก่ตุ๋นโสม อาหารวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่า บำรุงและเสริมสุขภาพ หลังอาหารค่ำ ไปพิลดองซึ่งอยู่ทางตอนเหนือ ของภูเขานัมซาน มีสายน้ำใสไหลผ่านและ มีศาลาชอนนูกัก แหล่งอาศัยของนกกระเรียน แหล่ง พักผ่อนที่มีชื่อเสียง ในฤดูร้อนของ ราชวงศ์โซซอน แต่ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของบ้านชนชั้นยางบาง หรือชนชั้นราชการ หรือ ชั้นสูงเกาหลี ในสมัยเมื่อ 600 ปีที่แล้ว บ้านกว่าห้าหลังที่หมู่บ้านนัมซานฮันอก จะทำให้ เราได้เห็นภาพการใช้ชีวิตประจำวัน เครื่องใช้ไม้สอย การกิน การอยู่ และการจัดแต่งบ้าน ได้เวลานัดหมาย เดินทางเข้าเช็คอิน ณ โรงแรม Seoul PJ Hotel (Deluxe Class) หรือ เทียบเท่า วันที่ห้า แอมมาทีส – ประวัติศาตร์คาบสมุทรเกาหลี – ย่านแฟชั่นเมียงดอง หรือ ย่าน Outlet เกาหลี – ละลายเงินวอน –

สนามบินนานาชาติอินชอน – กรุงเทพฯ

เช้า หลังอาหารเช้า โปรดคืนห้องพัก ชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี) และเตรียมสัมภาระพร้อม ตามเวลานัดหมาย รับประทานอาหารเช้า แบบบุฟเฟ่เกาหลี ที่ห้องอาหารท้องถิ่น พาชมโรงงานเจียระไนพลอยแอมมาทีส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่ง สุขภาพพลอยแห่งความมั่งคั่ง หรือนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จึ้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ พาชมใจกลางเมืองหลวง ผ่านซิตี้ฮอล์ ประตูเมืองคังฮวามุน ตึกเคียวโบ-ขายหนังสือที่ ใหญ่สุดในประเทศ สถานนีรถไฟกรุงโซล ศูนย์วัฒนธรรมเซจอง เยี่ยมชมพระราชวัง เคียงบก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 สมัยราชวงศ์โซซอน เป็นศูนย์บัญชาการและที่ประทับ ของกษัตริย์ เมื่อสมัย 600 ปีก่อน ถือเป็นจุดที่ตั้งตามหลักฮวงจุ้ย ที่ดีที่สุด ภายใน พระราชวัง ประกอบไปด้วยพระที่นั่งต่าง ๆ มากมาย เช่น พลับพลากลางน้ำ ห้องประทับ ของกษัตริย์และพระราชินี ห้องทรงพระอักษรท้องพระโรง สวนกลางแจ้ง เป็นต้น ภายใน พระราชวังยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จัดแสดงในห้องต่าง ๆ เช่น ห้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เกาหลี ห้องเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และอาหารการกิน ห้องเกี่ยวกับวงจรชีวิต ของชาว เกาหลี ตลอดจนศิลปวัฒนธรรมของชนชาติเกาหลี นั่งรถผ่านถนนสายสำคัญที่มีการเปิด ปิดเป็นเวลา- สถานที่ตั้งทำเนียบและบลูเฮาท์หรือบ้านประจำตำแหน่งประธานาธิบดี เที่ยง เมนูอาหารเมนูประยุกต์อาหาร แนวใหม่มีชื่อเรียกว่า โอซัม หรือหมูปลาหมึกย่างบาร์บีคิว หมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี บ่าย ย่ำย่านมียงดอ ง ถูกขนานนามว่า “ถนนแฟชั่นของเกาหลี” สินค้าและบริการที่ชื่นชอบโดยมี ราคาระดับกลาง ถึงสูงตามแต่ยี่ห้อ เมื่อเทียบ กับตลาดพื้นเมืองทงแดมุน และมีห้าง บูติกต่าง ๆ มากมาย ร้านเสื้อผ้าแฟชั่นบูติกเล็ก ๆ ร้านรองเท้า ร้านทำผม ร้านคอสเมติก ร้านกาแฟ โรงหนัง และร้านอาหารนานาชนิด หรือ พาท่านไปยัง Gurodong Outlet อิสระให้ได้ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นพื้นเมืองกว่า 200 แบรนด์เนม ร้านค้าจะขายสินค้าในราคา ส่วนลดพิเศษให้กับผู้ซื้อ จึงเป็นแหล่งนิยมจับจ่ายซื้อหากันสำหรับคนทำงาน และชาว วัยรุ่นฮิบฮิบ ทั้งหลาย แวะละลายเงินวอนที่ศูนย์รวม ของพื้นเมือง ไม่ว่าเป็น ขนมหวาน แบบต่าง ๆ ท๊อฟฟี่ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ โสมในรูปแบบของขนมโสม ชาโสม เหล้าโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมโสม สาหร่ายคาลบี สาหร่ายวาซาบิ หมอน สุขภาพ กิมจิ ชิน ราเมงหรือม่าม่าเกาหลีที่ชื่นชอบของชาวต่างประเทศ เป็นต้น ค่ำ โดยเที่ยวบิน KE653 (20.10) เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ (บริการภาพยนตร์อาหารค่ำและ เครื่องดื่มบนเครื่อง) 23.45 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ หมายเหตุ ** ออกเดินทางขั้นต่ำ 20 ท่าน โดยโปรเส้นทางท่องเที่ยวเกาหลี หากเดินทางต่ำกว่า กำหนด มีความจำเป็นที่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยน

ราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันหรือภาษีใด ๆ จากสายการบิน **