สยามนิรมิต siam niramit บัตรเข้าชม โรงละครสยามนิรมิต

รหัส TKC 09

เวลาแสดง สยามนิรมิต

เวลาการแสดง: 20.00 น. (ใช้เวลาในการแสดงประมาณ 1.20 ชั่วโมง)

เวลา รับประทานอาหารค่ำ : 17.30 – 20.00 น.

ราคาบัตร สยามนิรมิต Siam Niramit

ชาวไทย และ ชาวต่างชาติ 1 พฤศจิกายน 2561 – 31 ตุลาคม 2562

รายการ

ราคาสยามนิรมิต

Silver Seat เฉพาะโชว์  (Show Only) 

1,200 บาท

Silver Seat โชว์ + บุฟเฟ่ท์อาหารค่ำ (Show + Buffet)

1,550 บาท

สำหรับที่นั่งพิเศษ Golden Seat

เพิ่ม 900 บาท

สำหรับที่นั่งพิเศษ Platinum Seat

เพิ่ม 900 บาท

** เด็กความสูงไม่เกิน 90ซม. ไม่คิดค่าบริการ หากความสูงเกิน 90 ซม. คิดราคาเท่ากับผู้ใหญ่ **
บริการรับ และ ส่ง จากที่พัก 300 บาทต่อท่าน ( กรุณาสำรองบริการล่วงหน้า)
บริการรับ และ ส่ง ส่วนตัว จากที่พัก ไม่เกิน 7 ท่าน  1,800 บาท ( กรุณาสำรองบริการล่วงหน้า )

จองสยามนิรมิต 027585154

   

ผังที่นั่ง สยามนิรมิต

แผนที่สยามนิรมิต

พิกัด GPS : 13.767431, 100.577171