ล่องแก่ง ลำน้ำว้าตอนกลาง 3 วัน 2 คืน

รายละเอียด :
วันแรกของเดินทาง สบมาง – น้ำว้าตอนกลาง – วังบง 06.00 น. พร้อมที่ เมืองน่าน ทำภาระกิจส่วนตัว บริการอาหารเช้า (1) นำสู่ อ.บ่อเกลือ บ้านสบมาง 10.00 น. บ้านสบมาง สัมผัสน้ำว้า ตอนกลาง รับฟังซักซ้อมวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย ขณะล่องแก่ง ปฐมบทเรียนรู้การบังคับเรือจากทีมงาน ซึ่งเป็นการล่องแก่งที่มีความยาก ของน้ำว้าตอนกลาง 11.00 น. สัมผัสน้ำว้าตอนกลาง ฝึกทักษะ การพาย การนั่ง กับแก่งระดับง่าย แก่งห้วยแก้ว แก่งห้วยสาง 12.00 น. แก่งห้วยกาย จอดพักริมสายธาร บริการอาหารเที่ยง (2) พักผ่อน เล่นน้ำ อย่างเพลิดเพลิน สนุกสนานกับแก่งวังบึ่ง และแก่งเสือเต้น แก่งห้วยวังยาว และท้ายสุดมันส์ที่แกงห้วยลอย 16.00 น. แก่งวังบง จอดพักแรมคืน อาหารค่ำ (3) ริมหาดทรายในบรรยากาศผืนป่าขุนเขาอันพิสุทธิ์

วันที่สองของการเดินทาง แก่งห้วยน้ำแนะ – แก่งห้วยเดื่อ – แก่งสบหมาว

07.00 น. บริการอาหารเช้า (4) ก่อนเตรียมพร้อมล่องแก่ง ลงเรือยาง พร้อมที่จะโลดแล่นเหนือสายน้ำกับแก่งห้วยฮี สุดมันส์ เกลียวคลื่นที่แก่งห้วยเดื่อ (โฆษณาเป๊ปซี่) แก่งฝีป่า แก่งแม่สะนาน 12.00 น. แก่งหาดงามบ้านตอง บริการอาหารเที่ยง (5) ก่อนเริ่มสัมผัสความมันส์ น้ำว้า แก่งโป่งค่างตลอดบ่าย ท่านจะสนุกสนานกับ แก่งผาจ้อม เร้าใจ กับแก่งห้วยมะแข่น แก่งยาว แก่งขอน

16.00 น. แก่งสบหมาว หันหัวเรือเกยหาด ตั้งแค้มป์พัก บริการอาหารค่ำ (6) ในอ้อมกอดธรรมชาติ

วันที่สามของการเดินทาง สบหมาว – แก่งผารถเมล์ – วังลุน – น่าน 06.00 น. บริการอาหารเช้า (7) ก่อนเตรียมลงเรือยาง โจนทะยาน สู่แก่งวังไทร ตื่นเต้น แก่งผาขี้นก และแก่งผารถเมล์ แก่งผาช้างเหยียบ ถ้ำวังนาค แก่งโตน เกลียวคลื่น สุดมันส์ ที่แก่งใหม่ 12.00 น. แก่งหาดป่าไคร้ บริการอาหารเที่ยง (8) ก่อนล่องสู่แก่งผาแดง ท้ายสุดที่แก่งสร้อย แก่งยาว

16.00 น. แก่งวังลุน สละเรือยาง ขึ้นรถยนต์เฉพาะเส้นทาง สู่บ้านหนองแดง เพื่อเดินทางสู่เมืองน่าน