พิพิธภัณฑ์ช้างเอาราวัณ ค่าเข้าชม ช้างสามเศียรThe Erawan Museum จ.สมุทรปราการ

รหัส TKC 06

เวลาเปิด ปิด พิพิธภัณฑ์ช้างเอาราวัณ จ.สมุทรปราการ

ทุกวัน 09.00 – 18.00 น.
กำหนด 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558

ราคาบัตร ช้างสามเศียร  

ราคาบัตร

ราคาบัตรต่อท่าน

ราคา ผู้ใหญ่ ชาวไทย

180 บาท

ราคา เด็ก อายุ 6- 15 ปี ชาวไทย

100 บาท

   
ราคา ผู้ใหญ่ ต่างชาติ

300 บาท

ราคา เด็ก อายุ 6- 15 ปี ต่างชาติ

150 บาท

เกี่ยวกับราคาโปรโมชั่นข้างต้น
** ผู้เข้าชมชาวไทย ต้องเป็นผู้ใหญ่ไม่ต่ำกว่า 4 ท่าน
** กรณีคณะผู้เข้าชม ชาวไทย ที่มีชาวต่างชาติ ร่วมคณะ  สามารถ เข้าชมได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ( ชาวไทย 1 / ต่างชาติ 1 )

อัตรานี้รวม
 ค่าเข้าชม และ เจ้าหน้าที่นำชมบริเวณพิพิธภัณฑ์ ตามรอบ การนำชมที่กำหนด (จอยกรุ๊ป)

หมายเหตุ
กรุณาแต่งกายสุภาพ

พิพิธภัณฑ์ ช้างเอราวัณ สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ใกล้เมือง พิพิธภัณฑ์ ที่มีรูปร่างของช้างเอราวัณ ภายในตกแต่งสวยงาม จากจินตนาการ ของคุณเล็ก วิริยะพันธุ์ ภายในแบ่งเป็น สามชั้น คือ บาดาล โลกมนุษย์ และ สวรรค์ นอกจากนี้ยังมีจัดแสดงโบราณวัตถุ ที่มีค่าอีกด้วย พิพิธภัณฑ์ ช้างเอราวัณ จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่คงคุณค่าทั้งเอกลักษณ์ความเป็นไทย และ องค์ความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม เป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว ทั้งในส่วนของตัวพิพิธภัณฑ์ และ บริเวณ สวนหย่อม โดยรอบ

รอบเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ช้างสามเศียร

วันจันทร์ – เสาร์  เปิดให้เข้าชมตามรอบต่อไปนี้ รอบที่ 1  09.00 – 10.00 รอบที่ 2  10.00 – 11.00 รอบที่ 3  11.00 – 12.00 รอบที่ 4  12.30 – 13.30 รอบที่ 5  13.30 – 14.30 รอบที่ 6  15.00 – 16.00 รอบที่ 7  16.00 – 17.00

รอบที่ 8  17.00 – 18.00
วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเข้าชมตามอัธยาศัย