ทัวร์สุดคุ้ม ญี่ปุ่น – เกาหลี 6 วัน โดยสายการบิน Korean Air (KE)

วันแรก กรุงเทพฯ – อินชอน – นาริตะ 23.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 (ชั้นผู้โดยสารขาออก) เพื่อเตรียมตัวเดินทาง นำท่านผ่านขั้นตอนการเช็คอินของ สายการบิน KOREAN AIR (KE) ประตูทางเข้าที่ 6 เคาน์เตอร์ L

วันที่สอง นาริตะ – โตเกียว ซีไลฟ์ ปาร์ค – ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ

01.30 น. เหินฟ้าสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน KOREAN AIR (KE) เที่ยวบินที่ KE654 08.50 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อให้ทุกท่านได้ทำการเปลี่ยนเครื่อง 10.15 น. นำคณะเดินทางสู่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน KOREAN AIR (KE) เที่ยวบินที่ KE703 12.30 น. เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว กลางวัน (1) รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่าน ชม ความสวยงามของสัตว์น้ำ นานาชนิด ที่ พิพิธภัณฑ์ สัตว์น้ำ โตเกียว ซี ไลฟ์ ปาร์ค ซึ่ง เป็น ที่นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่ง ในประเทศ ญี่ปุ่น เนื่องจาก พิพิธภัณฑ์ แห่งนี้ มี ปริมาตรน้ำ ถึง 2,200 t. จึงทำให้ เป็นแหล่งที่อยู่ ของสัตว์น้ำ นานาชนิด ภายใน พิพิธภัณแห่งนี้ อาทิ เช่น JELLY FISH, PENGUINS AUKS AND PUFFINS , BLUEFIN TUNA , BLUEPINE UNICORN FISH , LEAFY SEA DRAGON , PEZ CHANCHO , PICOROCO , NURSERY FISH ฯลฯ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ ย่านชินจูกุ เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้า มากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกาแบรนด์ดัง ๆ กล้องถ่ายรูปดิจิตอล เกมส์ต่าง ๆ หรือสินค้า ที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่นเครื่อง สำอางค์ยี่ห้อดังของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็น KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย และที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ ร้าน 100 เยน ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้าน จะราคา 100 เยน เท่ากันหมด จะมีทั้งเครื่องสำอาง เสื้อผ้า กระเป๋า ของกิ๊ฟท์ช๊อป ขนมของกิน และสินค้าอื่น ๆ อีก ที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้ ในราคาที่สบายกระเป๋า ค่ำ อิสระสำหรับอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ที่พัก โรงแรม TOKYO BAY HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม โตเกียว – พระราชวังอิมพีเรียล – วัดอะซะกุซ่า – โตเกียวดิสนีย์แลนด์ – นาริตะ

เช้า (2) รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม “พระราชวังอิมพีเรียล” อันเป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิและพระราชวงศ์ของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่แมกไม้ที่ได้รับการบริจาคมาจากประชาชนทั่วประเทศเมื่อครั้งสร้างพระราชวังในสมัย สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ ด้วยเนื้อที่กว่า 270 เอเคอร์ ล้อมรอบด้วยกำแพงหินขนาดมหึมาและคูน้ำสมัยเอโดะ … ชมสวน “โคเคียวไกเอน” ที่เต็มไปด้วยสนดัดสวยๆมากมายอายุกว่า 100 ปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “สะพานนิจูบาชิ” ที่เชื่อมลานหินกรวดขนาดใหญ่ด้านนอกพาดผ่านคูพระราชวังชั้นในโดยมี “ฟุชิมิยากุระ” (หอฟุชิมิ) เป็นฉาก จากนั้นนำคณะเดินทางสู่มหานครโตเกียว นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่า ซี่งเป็นวัดที่ เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ภายในยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ท่านจะได้เห็นโคมไฟ สีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัด รวมไปถึงถนน นาคามิเสะ ถนนสายช้อปปิ้ง ที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นซึ่งมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน เพื่อซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านกันเลยทีเดียว เที่ยง อิสระสำหรับอาหารกลางวันตามอัธยาศัย บ่าย นำท่านสู่ “โตเกียว ดิสนีย์แลนด์” ดินแดนหรรษา ของคนทุกเพศทุกวัย ที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 17 ล้าน คนต่อปี สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ ที่แบ่งออกเป็นโซน เพลิดเพลินกับ “Adventure Land” ที่นำท่าน ผจญภัยกับการล่องเรือโจรสลัด “Pirates of the Caribbean” นำชมดิสนีย์แลนด์โดยรถไฟ “Western River Railroad” ปีนบ้านต้นไม้ “Swiss Family Treehouse” สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ มากมายยัง “Western Land” ตะลุยเหมืองถ่านหินที่ “Big Thunder Mountain” หรือเลือกสนุกกับ “Splash Moutain” นั่งเรือผจญภัยบนผาสูงชันในโซน “Critter Country” เข้าชมบ้านผีสิง “Hunted Mansion” อันน่ากลัว และชมบ้านน้อยแสนน่ารักของหมีพูห์ “Pooh’s Hunny Hunt” ในโซน “Fantasy Land” พลิดเพลินกับการแต่งกายชุดประจำชาติของตุ๊กตาตัวน้อยๆกับ “It’s A Small World” ผจญภัยไปกับ “Pinocchio’s Darling Journey” เลือกมุมสวยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกใน “Toon Town” กับบ้านของเหล่าการ์ตูนของดิสนีย์ “Minnie House” บ้านแสนน่ารักของมินนี่ หรือ “Chip’n Dale’s Treehouse” บ้านต้นไม้ชองชิบกับเดล หรือสนุกกันต่อกับเครื่องเล่นมันส์ๆโซน “Tomorrowland” สนุกสุดเหวี่ยงกับรถไฟ ตะลุยอวกาศใน “Space Moutain” หรือเลือกเดินทางในอวกาศแบบสบายๆไปกับ “Star Tour” สนุกกับเครื่องเล่นชิ้นใหม่ล่าสุดของโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ “Buzz Light Year” ประชันความแม่นกับเพื่อนด้วย ปืนเลเซอร์สุดไฮเทค จากนั้น ช้อปปิ้งกับสินค้าของดิสนีย์ที่มีมากมายให้เลือกเป็นของที่ระลึกฝากทางบ้านยัง “World Bazaar” (Electric Parade) ชมขบวนพาเรดสุดอลังการ “Tokyo Disneyland Electric Parade Dreamlight” เหล่าการ์ตูนมากมาย มิกกี้เมาส์ มินนี่เม้าส์ พลูโต ชิบแอนด์เดล โดนัลดักค์ หมีพูลและผองเพื่อน ปีเตอร์แพน สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด ฯลฯ ที่มาอวดโฉมในพาเรดสวยๆของดิสนีย์ ค่ำ (3) รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก โรงแรม NIKKO HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สี่ นาริตะ – วัดนาริตะซัน – ช้อปปิ้งเอออน – กรุงโซล

เช้า (4) รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านชม “วัดนาริตะ” ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมือง นาริตะ วัดที่ได้รับความนิยมอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เลือกซื้อ “เครื่องราง” หรือ “ฮู้” ต่างๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมายในราคาเป็นกันเอง สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” เที่ยง อิสระสำหรับอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง บ่าย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันต่อที่ “เอออน ช้อปปิ้ง พลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง , กระเป๋า, รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชมและซื้อ” สินค้าที่สามารถเป็นของฝากคนทางบ้านได้ตามอัธยาศัย 17.00 น. นำคณะเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน KOREAN AIR (KE) เที่ยวบินที่ KE002 19.25 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก ที่พัก โรงแรม PRESIDENT HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า กรุงโซล – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล – บ้าน 4 ฤดู – ช้อปปิ้งเมียงดง

เช้า (5) รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ดินแดนแห่งความหฤหรรษ์สำหรับคนทุกเพศทุกวัย “ซัมซุงเอเวอร์แลนด์” บริการท่านด้วยบัตรเข้าชมแบบ BIG 5 ที่สามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ฟรี 5 อย่าง เชิญท่านเลือกสนุกกับ AMUSEMENT PARK ซึ่งมีเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิ รถไฟเหาะตีลังกา เรือไวกิ้ง โรงภาพยนตร์ซีมูเลเตอร์ หรือจะเลือกนั่งรถเข้าไปชมเจ้าป่าอย่างใกล้ชิดในสวนสัตว์ซาฟารี และ ชมสวนดอกไม้ หลากสี ซึ่งจะเปลี่ยนดอกไม้ไปทุก ๆ เดือน จนถึงเดือนสิงหาคม ของทุก ๆ ปี ให้ทุกท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลิน กับเครื่องเล่นชนิดต่าง ๆ จนได้เวลา เที่ยง (6) รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (หมูย่างเกาหลี) บ่าย จากนั้นนำคณะ Four Season House พิเศษสุดไม่เหมือนใคร พาชม บ้าน 4 ฤดู ของผู้กำกับชื่อดัง YoonSuk-Ho ที่นำบ้านมาตกแต่งจำลองเป็นฉากจากละครดัง 4 เรื่อง 4 ฤดูคือ Winter Love Song , Spring Waltz , Summer Scent,Autumn in My Hart มาที่นี่เหมือนได้ชมสถานที่ถ่ายทำละครทั้ง 4 เรื่องในที่เดียวกัน จากนั้นนำคณะเดินทางกลับเข้าสู่กรุงโซล ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินต่อกับการช้อปปิ้งสินค้าที่ย่านสยามสแควร์เกาหลีใต้ ตลาดเมียงดง ที่นี่จะเป็นแหล่งที่รวบรวมเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่นต่างๆ เอาไว้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางของ เกาหลีใต้ / เสื้อผ้า / รองเท้า / กระเป๋า / ของกระจุกกระจิกเล็ก ๆ น้อย ๆ ฯลฯ ค่ำ (7) รับประทานอาหารค่ำ

ณ ภัตตาคาร ที่พัก โรงแรม PRESIDENT HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่หก กรุงโซล – บลูเฮ้าส์ – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน – พระราชวังเคียงบ๊อกซ์ – ศูนย์โสมฯ – กรุงเทพฯ

เช้า (8) รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเที่ยวชมกรุงโซล เมืองหลวงของเกาหลีใต้ที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวน 1 ใน 4 ของประเทศชมอาคารบ้านเรือนที่ผสมผสานระหว่างความทันสมัยและอารยะธรรมอันเก่าแก่เมื่อห้าพันปีที่แล้วผ่านชม บ้านพักของประธานาธิบดี หรือ บลูเฮ้าส์ จากนั้นชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1984 สมัยราชวงศ์โชซอน ใช้เป็นศูนย์บัญชาการและที่ประทับของกษัตริย์สมัย 600 ปีก่อน ชมท้องพระโรง พลับพล่ากลางน้ำ และ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ที่จัดแสดงถึงความเป็นอยู่ตลอดจนการแต่งกาย และประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ของคนเกาหลีในสมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน เที่ยง (9) รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์โสมของรัฐบาล รับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสม ที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและ ราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่ากลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ นำคณะเดินทางสู่ท่าอากาศยานอินชอน ระหว่างทางนำท่านแวะ ร้านขายสินค้าพื้นเมือง ช้อปปิ้งขนม ลูกอมพื้นเมืองเกาหลี ช๊อคโกแลตชนิดต่าง ๆ รวมทั้ง กิมจิหลากหลาย ให้ได้เลือกซื้อก่อนกลับกรุงเทพฯ 17.35 น. นำคณะเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน KOREAN AIR (KE) เที่ยวบินที่ KE651 21.10 น. คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ