ทัวร์มาเลเซีย Kenting ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ – สวนสนุกบนเก็นติ้งฯ กัวลาลัมเปอร์ – ปุตตราจาย่า – ช้อปปิ้งฯ – ซิตี้ทัวร์ 3 วัน 2 คืน

วันแรก : หาดใหญ่ – เก็นติ้งไฮแลนด์ – สวนสนุกบนเก็นติ้งฯ (- /- /- ) 07.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมายไว้ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ประเทศมาเลเซียผ่านด่าน สะเดาของประเทศไทย ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง และผ่านพิธีการตรวจ คนเข้าเมืองพิธีการของศุลกากรของประเทศมาเลเซีย ที่ด่านบูกิตคาอีตั๊มผ่านจังโหลน จิตรา อลอสตาร์ สุไหงปัตตานี บัตเตอร์เวิร์ธ ไท้ผิง อีโปร์ตันหยงมาลิม ซึ่งเป็นทางผ่าน ดูทัศนียภาพที่สวยงามตามเส้นทาง 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย หลังอาหารนำท่านมุ่งหน้าสู่เก็นติ้งไฮ แลนด์ถึงยอดเขาเก็นติ้งไฮแลนด์ ท่านจะได้สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า (SKYWAY) เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ซึ่งสามารถวิ่งได้ 6 เมตร ต่อวินาทีจากสถานี ถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 ก.ม. ซึ่งยาวที่สุดในเอเชีย จะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกอันหนา ทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนำเสื้อหนาวติดตัวไปด้วย) จากนั้นนำท่าน เข้าสู่ที่พักโรงแรม เฟิสต์เวิลด์ 16.00 น. รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย หลังอาหารไกด์จะนำท่านเข้าชมบ่อนคาสิโน ระดับชาต ิ ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล อย่างถูกต้องตามกฏหมาย(อิสระ) เชิญท่าน สนุกสนานกับการเสี่ยงโชคต่าง ๆ อาทิเช่น สล็อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต ไฮโล บัค คาร่า ลูกเต๋า ตู้ม้า ฯลฯ เป็นต้น ( ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปก สวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรีแต่งกายแบบสากล นิยม เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปีห้ามเข้า )

**ขอให้ท่านโชคดี** อิสระตามอัธยาศัย

วันที่สอง : เก็นติ้งไฮแลนด์ – สวนสนุกเอ้าดอร์ – อินน์ดอร์ (เช้า, – , – )

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม หลังอาหาร ท่านได้เพลิดเพลินกับการเที่ยวชมสวนสนุก ทั้งกลางแจ้ง และในร่ม สนุก กับเครื่องเล่นมากมายอาทิ รถไฟเหาะตีลังกา รถแข่งโกล์คาร์ต สกายเรนเจอร์ บ้านผี สิงและร้านค้าอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งเหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ทุกเพศทุกวัยให้ท่าน ได้ถ่ายรูปภาพเก็บไว้ เป็นที่ระลึก 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย ระหว่างทางหลังจากนั้นนำท่านสู่เก็นติ้งฯ ซึ่งมีร้านค้ามากมายให้ท่านสนุกสนานเพลิดเพลิน กับสวนสนุกกันต่อทั้งกลางแจ้งและ ในร่มภายในโรงแรมเฟิสต์เวิลด์ ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้า แบรนด์เนมชั้นนำต่าง ๆ หรือเลือกพักผ่อนหย่อนใจ โดยการนั่งฟังเพลงเพราะ ๆ บริเวณโรงแรม 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นอิสระตามอัธยาศัย หลังอาหารนำท่านเข้าบ่อนคาสิโน สนุกสนานกับการเสี่ยงโชค

หรือสนุกสนานกับเครื่องเล่นเกมต่าง ๆ มากมาย และ ร้านค้ามากมายช้อปปิ้งฯ เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม : เก็นติ้งไฮแลนด์ – กัวลาลัมเปอร์ – ซิตี้ทัวร์ – ช้อปปิ้งฯ – ปุตราจาย่า – หาดใหญ่ ( เช้า, – , – )

07.00 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านอำลายอดเขาเก็นติ้งฯ นำท่านมุ่งสู่กรุงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นเมือง หลวงของประเทศมาเลเซีย “ นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับไปด้วยต้นไม้ และพุ่มไม้ที่สวยงามตระการการตาม เส้นทางแวะร้านนาฬิกาปลอดภาษี,จากนั้นนำ ท่านชมจตุรัสเมอเดก้า ศูนย์กลางของกรุงกัวลาลัมเปอร์ชมเสาธงที่สูงที่สุดในโลก ประมาณ 100 เมตร ชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารสุลต่าลอับดุลซาหมัด,ชม พระราชวังแห่งชาติพร้อมทหารม้า ทหารราบประจำพระองค์ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟที่เก่าแก่ KL TOWER หอคอยที่สูงเป็นอันดับสี่ของโลก TWIN TOWER ตึกคู่แฝดที่สูงที่สุดใน โลก (ปิโตนาส 452 ม.) รถไฟลอยฟ้ารอบเมือง 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย แวะร้านช็อกโก้แลต แวะนำท่านถ่ายภาพคู่ตึกคู่แฝด ( TWIN TOWER )เก็บไว้เป็นที่ระลึก หลังจาก นั้นมุ่งสู่ “เมืองใหม่ (PUTRA JAYA)” ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองของรัฐบาลนำท่านชมสำนัก นายกรัฐมนตรี (ท่าน ดร.มหาธีร์) ชมมัสยิดสีชมพ ูซึ่งเป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่มากมาย ในของมัสยิดตกแต่งอย่างงดงามตระการตา ผ่านชมกระทรวงต่าง ๆ ผ่านบ้านพักของ ท่านนายกรัฐมนตรีของท่านดร.มหาธีร์ มูฮัมหมัด ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขากลางทะเลสาบที่ สวยงาม เชิญท่านถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก 18.00 น. ถึงด่านจังโหลน เพื่อแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี จนถึงเวลานัดหมายผ่าน พิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ ถึงหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

(โปรแกรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

ทัวร์มาเลเซีย เก็นติ้งไฮแลนด์ – สวนสนุกบนเก็นติ้งฯ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตตราจาย่า – ช้อปปิ้งฯ ซิตี้ทัวร์ 3 วัน 2 คืน