ทัวร์ ฮ่องกง- ดิสนีย์แลนด์ หรือ นองปิง 3 วัน

รายละเอียด

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – AVENUE of STARS – The Symphony of Lights – เลดี้มาเก็ต

14.30 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirates ( EK ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับเพื่อการจัดการด้านเอกสารการเดินทาง และคอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน 13.20 น. เดินทางสู่เมือง โดยเที่ยวบินที่ EK 384 17.10 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก๊ก เกาะฮ่องกง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรพร้อมรับสัมภาระ นำท่านเดินทางโดยรถโค้ช ตามเส้นทางไฮเวย์อันทันสมัยผ่านชม สะพานแขวนซิงหม่า ซึ่งเป็นสะพานแขวนทางรถยนต์และ รถไฟที่ยาวที่สุดในโลก สู่ใจกลางเมืองย่านธุรกิจของเกาะฮ่องกง ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารค่ำนำท่านชมวิวริมแม่น้ำในยามค่ำคืนที่ AVENUE of STARS ชมการแสดงแสงสีเสียงอันงดงามตระการตาจากอาคารสูงเสียดฟ้า 32 อาคาร จากฝั่งฮ่องกงและเกาลูน The Symphony of Lights ที่ท่านจะประทับใจในความงดงาม หลังชมความงามของอ่าววิตอเรีย จากนั้นให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือช้อปปปิ้งถนนนาทาน หรือ เลดี้มาเก็ต เลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษ อาทิเช่นเสื้อผ้า , รองเท้า , กระเป๋า , เข็มขัด , น้ำหอม หรือของเล่นเด็ก ณ จุดช้อปปิ้งชื่อดังต่างๆ ทั้ง ST.MICHEL , TOY R’US , BOSSINI , GIODANO ,DUTY FREE HONGKONG , ESPRIT ,G2000 ฯลฯ พักที่ : Newton Place หรือระดับเดียวกัน

วันที่สองของการเดินทาง ดิสนีย์แลนด์ หรือ นั่งกระเช้านองปิง + ช้อปปิ้ง City gate

เช้า บริการอาหารเช้าสไตล์ ฮ่องกง แบบติ่มซำ นำท่านสู่อาณาจักรสวนสนุก อันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลก ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ท่านจะได้สนุกกับสวนสนุกดิสนีย์เต็มวันอย่างจุใจและคุ้มค่า ฟรีเครื่องเล่นทุกชนิด ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสุดสนุกที่สุดแห่งใหม่ของโลก ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน Main Street USA ท่านได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมาย สุดสนุกกับรถไฟไอน้ำ โบราณรอบสวนสนุก และขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ตระการตา ท่านจะพบกับตัวการ์ตูนขวัญใจพร้อมถ่ายรูป เป็นที่ระลึกTomorrow Land ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นแนว โลกอนาคตอันทันสมัย Space Mountain เครื่องที่สนุกสุดๆ Buzz Lightyear Astro Blasters เครื่องเล่นที่ปกป้องจักรวาลยิงต่อสู้ผู้รุกรานพร้อม เก็บคะแนนOrbitron เครื่องเล่นขับยานอวกาศสุดสนุก Fantasy Land สุดสนุกกับเมืองเทพนิยาย ท่านจะได้พบ กับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตา และตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์เจ้าหญิงนิทรา , ซิลเดอเรลา, มิกกี้เมาท์, หมีพูลและเพื่อนๆตัวการ์ตูนอันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน Adventure Land ดินแดนแห่งการผจญภัยอันตื่นเต้นJungle River Cruise ล่องเรือในป่าอัน สนุกสนานผจญภัยกับ สัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้นนานาชนิด Tarzan’s Treehouse บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ท่านจะได้พบกับ Festival of the Lion King เพลิดเพลินกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนในเรื่องไลอ้อนคิง Rafts to Tarzan’s Treehouse สุดสนุกกับการล่องแพข้ามสู่เกาะ ทาร์ซาน Liki Tikis ท่านจะได้เพลิดเพลินกับ เสียงดนตรีแห่งป่าเขาอันไพเราะตื่นตากับสายน้ำอันเย็นช่ำ (อิสระอาหารกลางวันเพื่อให้ท่านเพลิดเพลิน กับเครื่องเล่นได้อย่างเต็มที่) (อิสระอาหารกลางวันเพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นได้อย่างเต็มที่) หรือ.. จะเดินทางไป เกาะลันเตา ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ จาก กระเช้าลอยฟ้านองปิง ( Ngong Ping Skyrail 360 ) เส้นทางการท่องเที่ยวบนรถกระเช้าเคเบิล ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามิค เชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุง ถึงหมู่บ้านนองปิงบนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม. จากรถกระเช้า ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ทิวทัศน์เหนือท้องทะเลของทะเลจีนใต้ ทิวทัศน์ของเนินเขาอันเขียวขจี ลำธาร น้ำตก และป่าอันเขียวชอุ่มของอุทยานลันเตาเหนือ เมื่อกระเช้าไปถึงสุดทางท่านจะได้ สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่ส ุดในโลก องค์พระทำขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 200 แผ่น เข้าด้วยกัน น้ำหนักรวม 250 ตัน และสูง 34 เมตร หันพระพักต์ไปทางด้านทะเลจีนไต้ และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขดหินเบื้องล่าง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่งทำจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ท่านจะได้ลิ้มลองความอร่อยของ อาหารจีนต้นตำรับ เมนูอาหารตะวันตกชั้นเลิศ หรือจะนั่งจิบกาแฟเอ็กซ์เพรสโซ่อันหอมกรุ่น จากร้านอาหารและร้านค้าคาเฟ่ ในหมู่บ้านนองปิงหรือบางท่านอาจจะเลือกซื้อของขวัญ ของที่ระลึกจากหมู่บ้านนองปิง อาทิเช่น หยก ไข่มุก หรือเครื่องประดับตริสตัล จากนั้นให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งกับสินค้าแบรนด์เนมมากมายหลายชนิดที่ City gate outlet ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ : Newton Place หรือระดับเดียวกัน

วันที่สามของการเดินทาง วิคตอเรียพีค – หาดรีพลัสเบย์ – ช้อปปิ้ง Thim Sha Tsui ถนนนาธาน

เช้า บริการอาหารเช้าสไตล์ ฮ่องกง แบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยโจ๊กหอมกรุ่นขนมจีบซาลาเปา อันอ่อนนุ่ม ฯลฯ ปรุงรสตามสูตรต้นตำหรับกวางตุ้งแท้ หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่จุดชมวิว วิคตอเรียพีค เพื่อชมความงามของอ่าวฮ่องกงที่สวยงามเลื่องลือไปทั่วโลก ถ่ายรูปกับตึกสูง 3 อันดับของฮ่องกง ชื่นชมกับวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงโดยนั่ง รถไฟโบราณขึ้นสู่ Peak Tram จุดชมวิวสูงสุดของ วิคตอเรียพีค สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อยังที่ชายหาดน้ำตื่น Repulse Bay ซึ่งชื่ออ่าวนี้ได้มาจากชื่อเรือรบของอังกฤษที่มาจอดเพื่อรักษาการณ์อ่าว แต่ที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าว มีวัด พระพุทธรูป และเทพเจ้าต่างๆ ก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธา พระสังกัจจาย บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง เหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจ อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง และแวะชมแหรือเลือกซื้อสินค้าที่ Hongkong Jewelry กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย หลังทานอาหารให้เวลาทุกท่านได้ช้อปปิ้งในย่านธุรกิจการค้า Tsim Sha Tsui บนถนน Nathan ที่ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมส์ชั้นนำหลากหลาย 21.30 น. อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่ออิสระต่อการช้อปปิ้ง เจอกันณจุดนัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง พร้อมแล้วอำลาเกาะฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ EK385 มุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานคร (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบิน) 23.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ