ชวนชมลาว + ข้อมูลประเทศลาว + ทัวร์ลาว แพ็คเกจทัวร์ลาว ท่องเที่ยวลาว ลาวเหนือ ลาวกลาง ลาวใต้ เวียงจันทน์ หลวงพระบาง เชียงขวาง วังเวียง จำปาสัก ปากเซ รวมข้อมูลท่องเที่ยวลาว

                                                        Oudomxay Province                                     
 
Located: in the Nothern of the country.
Total area: 15,370 square kilometers.
Population: 250,000.
7 Districts: Xay, La, Namor, Nga, Beng, Hoon and Pakbeng.
Capital: Xay. Oudomxay is populated by some 23 ethnic minorities mainly Hmong, Ekor (Akha) and Khamu. Adventurous eco-tourism tours can be arranged from village to village with travel either by ox cart or on foot. Tad Lak Sip Et Waterfall at Km.11 in Muong Xay District, as well as hot springs and temples at Muong La District and Phouxay Mountain are among some of the outstanding natural scenery worth visiting when in the area.

Oudomxay’s proximity to China has brought the province rapid economic growth and infrastructure developments, including good road access to the provincial capital, Xay District.

                                                               แขวงอุดมไชย

แขวงอุดมไชย เป็นแขวงหนึ่งที่ตั้งอยู่ใจกลางภาคเหนือของ สปป.ลาว มีเนื้อที่ 21,190 ตารางกิโลเมตร มีพลเมือง 290,000 คน แบ่งออกเป็น 11 เมือง คือ เมืองไชย, เมืองนาหม้อ, เมืองหลา, เมืองแบ่ง, เมืองฮุม, เมืองปากแบ่ง, เมืองผาอุดม, เมืองปากทา, เมืองงา, เมืองเชียงฮอม และเมืองหงสา แขวงไชยอุดมมีชายแดนติดกับแขวงหลวงน้ำทา, แขวงพงสาลี, แขวงหลวงพระบาง, แขวงไชยะบุรีและแขวงบ่อแก้ว