การชำระเงิน K excellence

บริการรับชำค่าบริการผ่านเครื่อง ATM KBANK K – ATM

เงื่อนไข

1.ผู้ชำระเงิน

– ต้องเป็นผู้ถือบัตร ATM ธนาคารกสิกรไทย ทุกประเภท – ต้องเป็นผู้ถือบัตร ธนาคาร กสิกรไทย และต้องมีบัญชีเงินในฝากออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวันผูกกับบัตร

2. การขำระค่าบริการ

– สามารถชำระค่าบริการผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศเท่านั้น – ชำระค่าบริการได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 21.00 น. ทุกวัน – ผู้ชำระจะได้รับ slip ATM เป็นหลักฐาน

3. ขั้นตอนการใช้บริการ

– สอดบัตร ATM หรือบัตรเครดิตของท่าน

– ป้อนรหัส ประจำตัว ( รหัสผ่าน 4 หลัก )

– กดปุ่มเลือก ซื้อ / ชำระเงิน
– กดปุ่ม อื่นๆ ( ระบุรหัส )
– เลือกบัญชีที่ต้องการชำระ ( ออมทรัยพ์ หรือ กระแสรายวัน )
– ป้อนรหัส แทรเวล ฟอร์ ทูเดย์ (ทีฟอร์ทูเดย์ ) 80158 – กดปุ่ม รหัสถูกต้อง

– ป้อน เลขที่ หรือ รหัสสั่งซื้อ ( เจ้าหน้าที่ travel for today จะแจ้งท่านก่อนชำระเงิน ) XXXX

– กด ปุ่ม หมายเลขถูกต้อง – ป้อนจำนวนเงินที่ต้องการชำระ รวมหน่วยสตางค์ – กดปุ่ม จำนวนเงินถูกต้อง – ตรวจสอบรายละเอียด และ กดปุ่มยืนยันการทำรายการ

– รอรับ slip ATM

บริการรับชำค่าบริการผ่านทาง โทรศัพท์ KBANK e -Phone Banking

เงื่อนไข

1.ผู้ชำระเงิน

– ต้องเป็นผู้ถือบัตร ATM ธนาคารกสิกรไทย ทุกประเภท หรือ กรณีเป็นนิติบุคคล จะต้องสมัคร ขอใช้บริการธนาคารทาง โทรศัพท์ KBANK e -Phone Banking โดยติดต่อทีสาขาที่เปิดบัญชี – ต้องเป็นผู้ถือบัตร ธนาคาร กสิกรไทย และต้องมีบัญชีเงินในฝากออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวันผูกกับบัตร

2. การชำระค่าบริการ

– ชำระได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น.ทุกวัน – ผู้ชำระจะได้รับหลักฐานจากเครื่องแฟกซ์ ( ผู้ชำระจะต้องใช้เครื่องแฟกซ์ ทำรายการ )

3. รหัสประจำบริษัท และ หมายเลข โทรศัพท์ ติดต่อ ระบบ

– เบอร์โทรศัทพ์ ทีให้บริการ 02 -888- 8888 – รหัสบริษัท แทรเวล ฟอร์ ทูเดย์ ( ทีฟอร์ทูเดย์ ) 80158

4. ขั้นตอนการใช้บริการ

– โทรติดต่อระบบ ที่หมายเลข 02 -888 -8888 – กด 1 บริการทางบัญชี – กด 3 โอนเงิน และ ชำระเงิน – กด เลขที่บัญชี 10 หลัก หรือ เลข 16 หลัก บนหน้าบัตร ตามด้วย # – กดรหัสประจำตัว 4 หลัก ตามด้วย # – กด 2 ชำระค่าสินค้าและบริการ

– ใสรหัสบริษัท แทรเวล ฟอร์ ทูเดย์ ( ทีฟอร์ทูเดย์ ) 80158 ตามด้วย #

– กดปุ่มเครื่องหมาย # เพื่อยืนยันบริษัทถูกต้อง – กด 1 ชำระจากบัญชีกระแสรายวัน หรือ กด 2 ชำระจากบัญชี ออมทรัพย์

– กดใส่ เลขที่รหัสสั่งซื้อ ( เจ้าหน้าที่ travel for today จะแจ้งท่านก่อนชำระเงิน ) XXXX

– ใส่จำนวนเงิน รวมหน่วยสตางค์ ตามด้วย # – กด # เพื่อยืนยันการทำรายการ หรือ กด 1 เพื่อเปลี่ยนแปลง

– กด 2 เพื่อขอแฟกซ์ กรณีทำรายการจากเครื่องแฟกซ์

บริการรับชำค่าบริการผ่านทาง อินเทอร์เน็ต K -Cyber Banking

เงื่อนไข

1.ผู้ชำระเงิน

– ต้องมีบัญชีเงินในฝากออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวันผูกกับและ – ต้องสมัครขจใช้บริการ K – Cyber Banking โดยสมัครผ่านสาขาต่างๆ

2. การชำระค่าบริการ

– สามารถชำระผ่านเว็บไซต์ http://www.kasikornbank.com – ชำระได้ตั้งแต่เวลา 06.00 -21.00 น. ทุกวัน – ผู้รับเงินจะได้รับแจ้งผลทางอีเมล์

3. ขั้นตอนการใช้บริการ

– เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.kasikornbank.com – Log – in เข้าระบบ โดยใส่ user name และ password – เลือกปุ่มชำระค่าสินค้าและบริการ – เลือกปุ่ม สร้างแบบฟอร์มการชำระเงิน – เลือกประเภท ธุรกิจที่ต้องการชำระ เลือก การบริการ

– เลือก แทรเวล ฟอร์ ทูเดย์ ( ทีฟอร์ทูเดย์ )

– เลือกบัญชีที่ต้องการชำระเงิน ( กระแสรายวัน หรือ ออมทรัพย์ )

– ใส่ เลขที่รหัสสั่งซื้อ ( เจ้าหน้าที่ travel for today จะแจ้งท่านก่อนชำระเงิน ) XXXX

– ใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระ – ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

– คล๊กปุ่ม ยืนยันการชำระเงิน