Veranda Chiang Mai The High Resort วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท หางดง เชียงใหม่ Veranda Chiang Mai The High Resort วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ บริการ จองโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก หางดง เชียงใหม่ Chaingmai Hangdong hotel resort reservation

หมายเหตุ :

* วันที่ 25 ธันวาคม 2555 – 5 มกราคม 2556 พักอย่างน้อย 3 คืน

* บังคับกาล่าดินเนอร์ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ผู้ใหญ่ ท่านละ 3,500 บาท เด็กท่านละ 1,750 บาท

สำหรับครอบครัว :

* ไม่คิดค่าบริการสำหรับ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง (ไม่เสริมเตียง) แต่ต้องชำระค่าอาหารเช้าในอัตราเด็ก (เด็กไม่เกิน 2 ท่านต่อห้อง)

* เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ชำระอาหารเช้า ลด 50% จากราคาผู้ใหญ่

• พักอย่างน้อย 2 คืนติดต่อกัน ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง และ เทศกาล
– 08 – 10 ธันวาคม 2555 : วันปิยมหาราช – 22 – 25 มกราคม 2556 : วันมาฆบูชา – 05 – 08 เมษายน 2556 : วันจักรี – 12 – 16 เมษายน 2556 : วันสงกรานต์ – 03 – 06 พฤษภาคม 2556 : วันฉัตรมงคล – 24 – 26 พฤษภาคม 2556 : วันวิสาขบูชา – 19 – 23 กรกฎาคม 2556 : วันอาสาฬหบูชา

– 09 – 12 สิงหาคม 2556 : วันแม่แห่งชาติ

บริการรถรับ-ส่ง สนามบิน :
โดยรถยนต์ สูงสุดไม่เกิน 3 ท่าน 900 บาทต่อคันต่อเที่ยว (Chevloret Captiva)