Tree Top Adventure Park สวนสนุกบนต้นไม้ ทรีท็อป แอดเวนเจอร์ พาร์ค แพคเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน

รายละเอียด :

วันแรกของการเดินทาง (อาหาร เย็น)

12.00 น. ณ ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ ฝั่งตราด (ราคาไม่รวมตั๋วเรือเฟอร์รี่ และ รถไปยังที่พัก) 13.30 น. ถึงฝั่งเกาะช้าง เข้าพักโรงแรม Anna Resort and Spa 14.00 น. เล่นกิจกรรม ทรีท็อป แอดเวนเจอร์ พาร์ค สวนสนุกบนต้นไม้ 17.30 น. กลับเข้าที่พักและทำกิจกรรมตามอัธยาศัย 18.00 น. รถรับจากที่พักไปชมพระอาทิตย์ตกดิน มื้อเย็นอิ่มอร่อยกับอาหารซีฟู้ดและนั่งเรือชมแสงหิ่งห้อยยามค่ำ

ที่ ไอยรา ซีฟู้ด

วันที่สองของการเดินทาง (อาหาร เช้า/เที่ยง )

07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 08.20 น. รถรับท่าน ณ ที่พัก ไปดำน้ำ 09.00 น. ลงเรือที่อ่าวบางเบ้าชมปะการัง 4 เกาะ ด้วยทีมงานมือาชีพ 12.30 น. ทานอาหารกลางวันบนเรือ 17.00 น. เสร็จกิจกรรมดำน้ำ รถส่งถึงที่พัก อาหารมื้อเย็นตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง (อาหารเช้า)

ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท 09.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 12.00 น. เดินทางออกจากโรงแรมไปยังท่าเรือ

13.30 น. ถึงท่าเรือและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ประสบการ ความเร้าใจใหม่ๆอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน … บนยอดใม้และวิวที่ท่านต้องหยุดหายใจ จากต้นใม้ต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่ง…ทรงตัวของท่านให้ดีกับเกมสืมันๆเช่น ใต่สะพานเขือก…โหนห้วย แบบทาร์ซาน… เล่ยเสก็ตใต่เชือก…โหนรอกสลิง…ไม่เกี่ยวเพศไม่นับวัย…สนุกสนานนานนับชั่วโมง คุณจะได้รับการแนะนำเกี่ยวกับ วิธีการเล่นเกมส์ต่างๆอย่างปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ

จากฝรั่งเศส ขอเชิญท่านมาพิสูจน์ความท้าทายที่แปลกใหม่ที่เกาะช้าง

ความปลอดภัย ? – นักพจญภัยจะใด้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย – รับประกันความปลอดภัย เมื่ออุปกรณ์ความปลอดภัยอยู่ในที่อันควร – มีอุปกรณ์บริการแก่นักพจญภัย – มีเจ้าหน้าที่ดูแลห่วงใยจนสิ้นสุดการเดินทาง – กิจกรรมนี้สำหรับ ผู้มีความสูงอย่างต่ำ 140 เซนติเมตร เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ควรอยู่ในดุลยพินิจของผู้ปกครอง – การตรวจสอบความปลอดภัยได้รับการตรวจสอบโดย หน่วยควบคุมความปลอดภัย “Serec” ตามข้อกำหนดของมาตรฐาน

ประเทศฝรั่งเศส XP S 52-902

Double slings และ Harness