TIMBER HOUSE RESORT ทิมเบอร์ เฮาส์ รีสอร์ท อ่าวนาง จ.กระบี่ บริการ จองโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก เมือง กระบี่ อ่าวนาง Krabi Ao nang Hotel resort reservation

Summer Promotion :
บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2555 และ วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 – 31 ตุลาคม 2556  เท่านั้น

พัก 4 คืน จ่าย 3 คืน, พัก 5 คืน จ่าย 4 คืน, พัก 6-7 คืน จ่าย 5 คืน, พัก 8 คืน จ่าย 6 คืน,  พัก 9 คืน จ่าย 7 คืน, พัก 10-11 คืน จ่าย 8 คืน,

พัก 12 คืน จ่าย 9 คืน, พัก 13-14 คืน จ่าย 10 คืน, พัก 15 คืน จ่าย 11 คืน, พัก 16 คืน จ่าย 12 คืน

เงื่อนไข :

• Bonus Night ไม่รวมเตียงเสริม •บังคับอาหารเช้าในคืนที่ฟรี ชำระเพิ่ม 250 บาทต่อท่านต่อวัน / เด็ก 125 บาทต่อท่านต่อวัน

•โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการอื่นๆ ได้