The Sarann โรงแรมเดอะสราญ ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

Bonus Night : พักช่วงบัดนี้ – 30 เมษายน 2555 และ 16 กรกฎาคม 2555 – 15 กันยายน 2555

พัก 5 คืน จ่าย 4 คืน, พัก 8 คืน จ่าย 6 คืน, พัก 12 คืน จ่าย 10 คืน, พัก 14 คืน จ่าย 11 คืน

พักช่วง วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 – 15 กรกฎาคม 2555 และ 16 กันยายน 2555 – 31 ตุลาคม 2555
พัก 4 คืน จ่าย 3 คืน, พัก 7 คืน จ่าย 5 คืน, พัก 9 คืน จ่าย 6 คืน, พัก 14 คืน จ่าย 10 คืน

หมายเหตุ :
คืนที่พักฟรี รวมอาหารเช้า

โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับเตียงเสริม