The Metropole Hotel Phuket โรงแรมเมโทรโปรภูเก็ต ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท เมือง ภูเก็ต The Metropole Hotel Phuket โรงแรม เมโทรโพล ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต บริการ จองโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก เมือง ภูเก็ต Phuket city hotel resort reservation

หมายเหตุ :
สำหรับครอบครัว : • ไม่คิดค่าบริการ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง โดยไม่เสริมเตียง (เด็กพักรวมกับผู้ปกครองได้ไม่เกิน 1 ท่าน) มื้ออาหารพิเศษ (บังคับกาล่าดินเนอร์) : • กาล่าดินเนอร์ เทศกาลกินเจ ภูเก็ต ค่าบริการ ผู้ใหญ่ ท่านละ 400 บาท เด็ก (2-12 ปี) ท่านละ 200 บาท • กาล่าดินเนอร์ วันปีใหม่ 31 ธันวาคม 2555 ค่าบริการ ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,400 บาท เด็ก (2-12 ปี) ท่านละ 700 บาท

• กาล่าดินเนอร์ วันตรุษจีน วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2555 ค่าบริการ ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,200 บาท เด็ก (5-12 ปี) ท่านละ 600 บาท