The Hideaway Resort เดอะ ไฮด์ อเวย์ รีสอร์ท ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

หมายเหตุ : • ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง และ เทศกาล ชาร์จค่าห้องเพิ่ม 500 บาท /ห้อง /คืน

สำหรับครอบครัว : 

• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีพักรวมกับผู้ปกครอง ไม่เสริมเตียงฟรี • เด็กอายุต่ำกว่า 6-12 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง 2 ท่าน เสริมเตียง ลดค่าอาหาร 50% • เด็กอายุ 0-5 ปี พักฟรี • ห้องพักสำหรับ 2 ท่าน แขกของผู้เข้าพัก คนคิด 300 บาท ( ไม่มีเตียงเสริม )

มื้ออาหาร พิเศษ (บังคับกา่ล่าดินเนอร์) : 

• ในช่วงปีใหม่ ผู้ใหญ่ 2,000 บาท / เด็ก 1,000 บาท

ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง และ เทศกาล ปี 2010 : 

• สงกรานต์ 13-16 เม.ย. 53 • วันวิสาขบูชา 28-29 พ.ค. 53 • วันอาสาฬหบูชา 24-25 ก.ค. 53 • วันแม่ 12-13 ส.ค. 53 • วันเฉลิมพระชนม์ฯ (วันพ่อ) 4-5 ธ.ค. 53

• วันปีใหม่ 31 ธ.ค. 53 – 3 ม.ค. 54