>>>THAIBIOCLINIC ไบโอคลีนิค

ความสนใจของผู้เข้าใช้บริการไบโอเทคนิค
จนถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับการทำไบโอเทคนิคไปแล้วทั้งหมดประมาณ 10,000 รายส่วนใหญ่พอใจในความสวยงามที่เป็นธรรมชาติ อีกทั้งให้สัมผัสที่เหมือนผิวปกติ ผลแทรกซ้อนพบได้บ้างเช่น อาการบวมประมาณ 2-3 วัน หรือมีอาการแดงบริเวณผิวหนังที่ทำแต่จะหายไปในที่สุด ส่วนเรื่องการไหลย้อย หรือทะลุ จะไม่เกิดกับเทคนิคนี้เลย ทั้งนี้ผลการทำจะขึ้นกับเทคนิคของแพทย์ รูปทรงจมูกเดิมของคนไข้ และการดูแลที่เหมาะสมหลังการทำในระยะแรก

ความเชี่ยวชาญของศัลยแพทย์ที่ไบโอคลินิก เป็นอย่างไร
แพทย์ทุกท่านจะมีความรู้ความชำนาญในการทำไบโอเทคนิคเป็นอย่างดี มีความเข้าใจใน แนวคิดของความงามในรูปแบบปัจจุบันอย่างถ่องแท้ สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับคนไข้ทุกท่านได้อย่างเหมาะสม และยินดีให้การดูแลคนไข้ทุกท่านประดุจญาติมิตร

ระยะเวลาในการทำไบโอและการรักษาตัว
ประมาณ 15 นาที สามารถกลับบ้านได้เลย บวมเล็กน้อย 2-3 วัน ก็สามารถทำงานได้ตามปกติ

คลินิกดูแลรับผิดชอบหลังทำ อย่างไรบ้าง รับประกันความสวย 6 เดือน ในกรณีนี้หมายถึง คนไข้ต้องการเพิ่มหรือลดรูปทรง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงคนไข้ต้องเข้ามาตรวจซ้ำตามที่แพทย์นัดทุกครั้ง

เหนือสิ่งอื่นใด เทคนิคนี้ ยังได้รับการคิดค้นวิธีเอาออกจากร่างกายโดยการดูดออกด้วย เข็มพิเศษ ในกรณีที่คนไข้เปลี่ยนใจ ไม่ต้องการเสริม แต่จะต้อง ดำเนินการโดยแพทย์ที่มีประสบการณ์ และความชำนาญเท่านั้น

เชิญท่านเข้า เยี่ยมชมเว็บไซต์ ไบโอคลีนิค ที่นี่