Sugar Palm Resort ชูการ์ ปาล์ม รีสอร์ท ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท กะตะ ภูเก็ต

หมายเหตุ : สำหรับครอบครัว : • อัตราเตียงเสริม ต่อ 1 ท่าน รวมอาหารเช้าแล้ว (เสริมได้ 1 ท่าน/ห้อง) • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง (ไม่เสริมเตียงและไม่รวมอาหารเช้า) ไม่คิดค่าบริการ (เด็กพักได้ไม่เกิน 2 ท่าน/ห้อง) • เปลเด็ก ไม่คิดค่าบริการ • จำนวนผู้เข้าพักสำหรับ 1 ห้อง คือ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน และเด็ก 2 ท่าน หรือ ผู้ใหญ่ 3 ท่าน • อาหารเช้าสำหรับเด็ก อายุ 3-12 ปี คิด 50% ของราคาผู้ใหญ่

บังคับกาล่าดินเนอร์ : • Christmas Eve คืนวันที่ 24 ธันวาคม 2554 ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,000 บาท เด็ก (4-12 ปี) ท่านละ 1,000 บาท เด็กต่ำกว่า 4 ปี ฟรี • New Year Eve คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผู้ใหญ่ ท่านละ 4,000 บาท เด็ก (4-12 ปี) ท่านละ 2,000 บาท เด็กต่ำกว่า 4 ปี ฟรี บริการ รับ – ส่งสนามบิน : 45 นาที จากสนามบินนานาชาติภูเก็ต • รถยนต์นั่ง (ไม่เกิน 3 ท่าน) ค่าบริการ 900 บาท/คัน/เที่ยว • รถตู้ ส่วนตัว (ไม่เกิน 6 ท่าน) ค่าบริการ 1,200 บาท/คัน/เที่ยว

• รถตู้ ส่วนตัว (ไม่เกิน 9 ท่าน) ค่าบริการ 1,500 บาท/คัน/เที่ยว