Sugar Palm Karon Resort ชูการ์ ปาล์ม กะรน รีสอร์ท ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท กระรน ภูเก็ต

หมายเหตุ :
สำหรับครอบครัว : • อัตราเตียงเสริม ต่อ 1 ท่าน รวมอาหารเช้าแล้ว (เสริมได้ 1 ท่าน/ห้อง) • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง (ไม่เสริมเตียงและไม่รวมอาหารเช้า) ไม่คิดค่าบริการ (เด็กพักได้ไม่เกิน 2 ท่าน/ห้อง) • เปลเด็ก ไม่คิดค่าบริการ • จำนวนผู้เข้าพักสำหรับ 1 ห้อง คือ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน และเด็ก 2 ท่าน หรือ ผู้ใหญ่ 3 ท่าน • อาหารเช้าสำหรับเด็ก อายุ 4-12 ปี คิด 50% ของราคาผู้ใหญ่ • สำหรับครอบครัวที่พักห้อง Deluxe Pool Access และมีเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ผู้ปกครองต้องให้การดูแลเป็นพิเศษ บริการ รับ – ส่งสนามบิน : 45 นาที จากสนามบินนานาชาติภูเก็ต • รถยนต์นั่ง (ไม่เกิน 3 ท่าน) ค่าบริการ 900 บาท/คัน/เที่ยว • รถตู้ ส่วนตัว (ไม่เกิน 6 ท่าน) ค่าบริการ 1,200 บาท/คัน/เที่ยว  • รถตู้ ส่วนตัว (ไม่เกิน 9 ท่าน) ค่าบริการ 1,500 บาท/คัน/เที่ยว บังคับกาล่าดินเนอร์ : • Christmas Eve วันที่ 24 ธันวาคม 2554 ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,000 บาท เด็ก 4-12 ปี ท่านละ 1,000 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี ฟรี

• New Year Eve วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผู้ใหญ่ ท่านละ 4,000 บาท เด็ก 4-12 ปี ท่านละ 2,000 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 4 ปี ฟรี