Sugar Palm Grand Hillside ชูการ์ ปาล์ม แกรนด์ ฮิลล์ไซด ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท กะตะ ภูเก็ต

หมายเหตุ :
สำหรับครอบครัว :  • อัตราเตียงเสริม ต่อ 1 ท่าน รวมอาหารเช้าแล้ว (เสริมได้ 1 ท่าน/ห้อง) • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง (ไม่เสริมเตียงและไม่รวมอาหารเช้า) ไม่คิดค่าบริการ (เด็กพักได้ไม่เกิน 2 ท่าน/ห้อง) • เปลเด็ก ไม่คิดค่าบริการ • จำนวนผู้เข้าพักสำหรับ 1 ห้อง คือ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน และเด็ก 2 ท่าน หรือ ผู้ใหญ่ 3 ท่าน • อาหารเช้าสำหรับเด็ก อายุ 3-12 ปี คิด 50% ของราคาผู้ใหญ่ บริการ รับ – ส่งสนามบิน : 45 นาที จากสนามบินนานาชาติภูเก็ต • รถยนต์นั่ง ลีมูซีน (ไม่เกิน 3 ท่าน) ค่าบริการ 1,000 บาท/คัน/เที่ยว

• รถตู้ ส่วนตัว (ไม่เกิน 6 ท่าน) ค่าบริการ 1,200 บาท/คัน/เที่ยว