Phuket Graceland Resort & Spa ภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ป่าตอง ภูเก็ต Patong Phuket

หมายเหตุ : สำหรับครอบครัว : • ไม่คิดค่าบริการ และค่าอาหารเช้า สำหรับ เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี • เด็ก อายุ 6 – 11.99 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง โดยไม่เสริมเตียง ต้องชำระค่าอาหารเช้า ท่านละ 225 บาท/ท่าน/คืน • Extra person (ผู้ใหญ่) หรือ เด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป ต้องชำระค่า Extra person 1,000 บาท/ท่าน/คืน (ไม่รวมเตียงเสริมและอาหารเช้า) • ที่นอนเสริม รวมอาหารเช้า และอาหารเช้า ค่าบริการ 1,000 บาท/ท่าน/คืน มื้ออาหารพิเศษ บังคับกาล่าดินเนอร์ : • Christmas Eve (24 ธ.ค. 54) ผู้ใหญ่ ท่านละ 3,000 บาท / เด็ก (6-11.99 ปี) ท่านละ 1,500 บาท • New Year Eve (31 ธ.ค. 54) ผู้ใหญ่ ท่านละ 6,000 บาท / เด็ก (6-11.99 ปี) ท่านละ 3,000 บาท • ชาร์จเพิ่มในช่วงวันตรุษจีน (23-30 ม.ค. 55) สำหรับชาวเอเชีย เท่านั้น คิดค่าบริการ 1,000 บาทต่อห้องต่อคืน Peak Season :

• ต้องพักต่อเนื่องอย่างน้อย 7 คืน ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค. – 1 ม.ค. และห้ามเช็คเอาท์ ในวันที่ 31 ธ.ค.