Phra Nang Inn พระนาง อินน์ ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท เมือง อ่าวนาง กระบี่ Phra Nang Inn พระนาง อินน์ อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ บริการ จองโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก เมือง กระบี่ Ao nang Krabi Muang city Hotel resort reservation

หมายเหตุ :
• ชาร์จค่าห้องพักเพิ่ม 600 บาท/ห้อง/คืน ระหว่างวันที่ 20 ธ.ค. – 20 ม.ค. อาหารมื้อพิเศษ บังคับกาล่าดินเนอร์ : • Christmas Eve (24 ธ.ค.) ท่านละ 2,700 บาท • New Year Eve (31 ธ.ค.) ท่านละ 3,000 บาท บริการรถรับ – ส่ง (ขั้นต่ำ 2 ท่าน) : • รับ/ส่ง สนามบินกระบี่ หรือ ตัวเมือง ค่าบริการ 300 บาท/ท่าน/เที่ยว เหมาคันรถตู้ 800 บาท/คัน/เที่ยว • รับ/ส่ง สนามบินภูเก็ต หรือ ตัวเมือง ค่าบริการ 1,200 บาท/ท่าน/เที่ยว เหมาคันรถตู้ 3,500 บาท/คัน/เที่ยว