Pakchong Landmark Hotel โรงแรม ปากช่อง แลนด์มาร์ก ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ปากช่อง นครราชสีมา

Promotion !!

 

สนุกสนานกับกิจกรรมแอดแวนเจอร์เครื่องเล่นไร่ทองสมบูรณ์ เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรฟาร์มโชคชัย
และพักผ่อนสไตล์คนเมืองราคาสบายๆ ที่ โรงแรม ปากช่อง แลนด์มาร์ค 2 วัน 1 คืน

กำหนดการเดินทาง บัดนี้ – 23 ธันวาคม 2554
อัตราค่าบริการท่านละ:    1,265 บาท

รวม ที่พัก 1 คืน (Twin / Double) พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน                       บัตรเครื่องเล่นไร่ทองสมบูรณ์ 4 ใบ 2 ชุด รวมรถราง, บัตรเข้าชมฟาร์มโชคชัย หมายเหตุ : ช่วงวันหยุดเทศกาล โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่