Nouvo City Hotel โรงแรม นูโว ซิตี้ ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท บางลำภู กรุงเทพ บางลำภู กรุงเทพฯ บริการ จองโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก กรุงเทพมหานคร กทม. บางลำภู Bangkok Banglamphu hotel resort reservation

หมายเหตุ :
สำหรับครอบครัว :

• ไม่คิดค่าบริการสำหรับ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง (ไม่เสริมเตียง)

แต่ต้องชำระค่าอาหารเช้าในอัตราเด็ก 250 บาทต่อท่านต่อวัน

บริการรับ-ส่ง สนามบิน ไป-กลับ : โดยรถยนต์ 1,200 บาทต่อคัน , โดยรถตู้ 2,200 บาทต่อคัน

คู่ฮันนีมูน : ตกแต่งห้องฮันนีมูน, ดอกไม้และผลไม้ต้อนรับ, ฟรุ้ตพั้นซ์ต้อนรับ