Miracle Grand Convention Hotel โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ดอนเมือง กรุงเทพ Airport Suite Bangkok แอร์พอร์ต สวีท กรุงเทพ ดอนเมือง กรุงเทพ บริการ จองโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก กรุงเทพมหานคร กทม. เขตดอนเมือง ดอนเมือง Bangkok Donmuang Donmueang hotel resort reservation

หมายเหตุ :
สำหรับครอบครัว : • ไม่คิดค่าบริการสำหรับ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง ไม่เสริมเตียง (เด็กไม่เกิน 2 ท่านต่อห้อง) • เด็กอายุ 1-4 ปี ฟรีอาหารเช้า

• เด็กอายุ 5-12 ปี ครึ่งราคาจากราคาผู้ใหญ่

บริการรถรับ-ส่ง : • ฟรี รถรับ-ส่ง 1 เที่ยว จาก โรงแรม – สนามบินดอนเมือง (สูงสุดไม่เกิน 6 ท่านต่อเที่ยว) • จากสนามบินดอนเมือง- โรงแรม โดยรถยนต์ส่วนตัว / รถตู้ ต่อเที่ยว 700 บาท

• มา / จาก สนามบินสุวรรณภูมิ โดยรถยนต์ส่วนตัว / รถตู้ ต่อเที่ยว 1,500 บาท