Maritime Park & Spa Resort มารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท Maritime Park and Spa Resort มารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ บริการ จองโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก เมือง กระบี่ Krabi Ao nang Muang Hotel resort reservation

หมายเหตุ : สำหรับครอบครัว : • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง โดยไม่เสริมเตียง ไม่คิดค่าบริการ (เด็กพักได้ไม่เกิน 1 ท่าน/ห้อง) และต้องชำระค่าอาหารเช้าในอัตราเด็ก

บริการรถรับ-ส่ง :
• จาก มาริไทม์ พาร์ค แอนด์ สปา ไปสนามบินกระบี่ ค่าบริการ ท่านละ 350 บาท/เที่ยว  

• โดยสารรถตู้เหมาคันระหง่างรีสอร์ทและสนามบินกระบี่ ค่าบริการ 1,000 บาท/เที่ยว (ไม่เกิน 6 ท่าน) • โดยสารรถตู้ส่วนตัวระหว่างสนามบินภูเก็ต ค่าบริการ 3,000 บาท/เที่ยว (ไม่เกิน 6 ท่าน)

• ราคาโดยสารที่กล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า