Long Beach Cha-am โรงแรมลองบีช ชะอำ ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ชะอำ เพชรบุรี Long Beach Cha-am โรงแรม ลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี บริการ จองโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก อ.ชะอำ เพชรบุรี Petchburi Cha-am hotel resort reservation

หมายเหตุ :
** ชาวไทย และผู้พำนักในไทย ชาร์จเพิ่ม ** • วันปกติ 200 บาท/ห้อง/คืน • วันหยุดยาว 200 บาท/ห้อง/คืน

สำหรับครอบครัว :

• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง 2 ท่าน ไม่คิดค่าเตียงเสริม (ไม่รวมค่าอาหารเช้า) • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี รับส่วนลดค่าอาหาร 50% • ไม่คิดค่าบริการเปลเด็ก สำหรับเด็กเล็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี)

มื้ออาหารพิเศษ บังคับกาล่าดินเนอร์ :

• Chrisrmas’s Eve Dinner วันที่ 24 ธัันวาคม ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,500 บาท / เด็ก ท่านละ 1,000 บาท • New Year’s Eve Gala Dinner วันที่ 31 ธัันวาคม ผู้ใหญ่ ท่านละ 3,000 บาท / เด็ก ท่านละ 1,800 บาท

บริการรถรับส่ง :

• บริการรถรับจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่โรงแรม (เที่ยวเดียว) ค่าบริการ 3,500 บาท/เที่ยว (ไม่เกิน 8 ท่าน) • บริการรถรับจากสนามบินดอนเมือง สู่โรงแรม (เที่ยวเดียว) ค่าบริการ 3,500 บาท/เที่ยว (ไม่เกิน 8 ท่าน)

• บริการรถรับจาก กรุงเทพฯ (โรงแรม , ศูนย์การค้า ฯลฯ) ค่าบริการ 3,000 บาท/เที่ยว (ไม่เกิน 8 ท่าน)