Krabi Heritage Hotel โรงแรม กระบี่ เฮอริเทจ ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท อ่าวนาง กระบี่

หมายเหตุ : สำหรับครอบครัว : – เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง (ไม่เสริมเตียง) ไม่คิดค่าบริการ แต่ต้องชำระค่าอาหารเช้า – เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี พักฟรี

มื้ออาหาร พิเศษ (บังคับกาล่าดินเนอร์) : 

• วันที่ 24 ธ.ค.  ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,000 บาท เด็ก ท่านละ 1,000 บาท • วันที่ 31 ธ.ค.  ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,500 บาท เด็ก ท่านละ 1,250 บาท 

บริการ รับ – ส่ง :

• สนามบินกระบี่ – โรงแรม โดยรถตู้ (ไม่เกิน 6 ท่าน) ค่าบริการ 600 บาท/เที่ยว

• ตัวเมืองกระบี่ – โรงแรม โดยรถตู้ (ไม่เกิน 6 ท่าน) ค่าบริการ 500 บาท/เที่ยว