Koh Chang Kacha Resort and Spa เกาะช้าง คชา รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท เกาะช้าง ตราด

หมายเหตุ : สำหรับครอบครัว : • เด็กอายุ 3 – 12 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง (ไม่เสริมเตียง สูงสุดไม่เกิน 2 ท่าน) ไม่คิดค่าบริการและต้องชำระค่าอาหารเช้า ท่านละ 150 บาท บังคับกาล่าดินเนอร์ : • วันคริสมาสต์ อีฟ วันที่ 24 ธันวาคม 2554 ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,500 บาท เด็ก 3-12 ปี ท่านละ 1,250 บาท • วันปีใหม่ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,500 บาท เด็ก 3-12 ปี ท่านละ 1,250 บาท บริการรถรับ-ส่ง : • ท่าเรือเกาะช้าง (อ่าวสับปะรด) – คชา รีสอร์ท  – จอยท์ 150 บาทต่อท่านต่อเที่ยว – โดยรถตู้ ส่วนตัว 1,000 บาทต่อคันต่อเที่ยว (สูงสุดไม่เกิน 10 ท่าน) • สนามบินตราด – คชา รีสอร์ท – จอยท์ 400 บาทต่อท่านต่อเที่ยว – โดยรถตู้/รถยนต์/มินิบัส ส่วนตัว 2,500 บาทต่อคันต่อเที่ยว (1- 4 ท่าน) – โดยรถตู้/รถยนต์/มินิบัส ส่วนตัว 3,000 บาทต่อคันต่อเที่ยว (5-9 ท่าน) • สนามบินนานาชาติ สุวรรณภูมิ – คชา รีสอร์ท – โดยรถตู้/รถยนต์/มินิบัส  4,700 บาทต่อคันต่อเที่ยว (1- 4 ท่าน) – โดยรถตู้/รถยนต์/มินิบัส 5,200 บาทต่อคันต่อเที่ยว (5-9 ท่าน) • Had Lek Border Crossing – คชา รีสอร์ท – โดยรถตู้/รถยนต์/มินิบัส 3,200 บาทต่อคันต่อเที่ยว (1- 4 ท่าน)

– โดยรถตู้/รถยนต์/มินิบัส 3,700 บาทต่อคันต่อเที่ยว (5-9 ท่าน)