Club Andaman Beach Resort คลับ อันดามัน บีช รีสอร์ท ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ป่าตอง ภูเก็ต

หมายเหตุ :
สำหรับครอบครัว : • ลดค่าอาหาร 50% สำหรับเด็กอายุ 4-12 ปี, และไม่คิดค่าบริการสำหรับเด็ก อายุต่ำกว่า 4 ปี • เปลเด็กไม่คิดค่าบริการ

เงื่อนไขการเข้าพัก :

• จำนวนผู้เข้าพักสูงสุด/ห้อง : ห้องพัก 1 ห้อง สำหรับผู้ใหญ่ 2 ท่าน + 1 เด็ก (เสริมเตียง) หรือ ผู้ใหญ่ 3 ท่าน (เสริมเตียง 1 ท่าน)

อภินันทนาการ :

• เวลคัมดริ้งก์, ผ้าเย็น, กระเช้าผลไม้ต้อนรับในห้องพัก • อุปกรณ์ชงชา กาแฟ ในห้องพักไม่คิดค่าบริการ

สำหรับคู่ฮันนีมูน :

• ทางโรงแรมจะอัพเกรดห้องพักเป็นห้องที่ดีกว่า เท่าที่จะสามารถจัดให้ได้ (กรุณาแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า)

มื้ออาหาร พิเศษ (บังคับ) ดินเนอร์ :

• Christmas Eve 24 ธันวามคม 2553 ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,600 บาท เด็ก (4-12 ปี) ท่านละ 1,300 บาท • New Year’s Eve 31 ธันวามคม 2553 ผู้ใหญ่ ท่านละ 3,600 บาท เด็ก (4-12 ปี) ท่านละ 1,800 บาท

บริการ รับ – ส่ง :

• ทางโรงแรม บริการรถรับส่ง ไป-กลับ ค่าบริการท่านละ 600 บาท