Chiang Saen River Hill Hotel โรงแรม เชียงแสน ริเวอร์ ฮิลล์ ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท เชียงแสน เชียงราย

รายละเอียด :

The Northernmost territory of Thailand where the most the most curious area for all Golden Tringle, is the site of Chiang Saen River Hill Hotel เชียงแสนแหล่งอารยธรรมแรกเริ่มของชนเผ่าไทย หรือไต๋ที่ย้ายถิ่นฐานจากแคว้นสิบสองปันนา ตอนใต้ของจีน โดยใช้เส้นทางลำน้ำโขงสู่เชียงแสน สร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ อันเป็นต้นแบบของสุโขทัยและของชนเผ่าไทยยุคต่อมา คูเมืองคั่นกลางกำแพงอิฐ 2 ชั้น ที่รายล้อมเมืองเชียงแสน บ่งบอกถึงอารยธรรมที่รุ่งเรืองเก่าแก่กว่าพันปี ในวงแขนของอารยธรรมเริ่มแรกของชนเผ่าไทยแห่งนี้ ได้โอบกอดโรงแรม เชียงแสน ริเวอร์ ฮิลล์ ให้ดูมีเสน่ห์ และมีคุณค่าต่อการพักเยือน ด้วยต้นสักอายุหลายร้อยปีมากกว่า 1,300 ต้น ที่ยืนต้นเป็นสง่าตามกำแพงเมืองโบราณ ทำให้โรงแรมเชียงแสน ริเวอร์ ฮิลล์ ดูเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติมากยิ่งขึ้น สายน้ำโขงที่ไหลเอื่อยจากเทือกเขาหิมาลัยสู่จีนตอนใต้พม่า และลาวตอนเหนือ พานพบประเทศไทยเป็นจุดแรก บริเวณด้านหน้าของโรงแรมเชียงแสน ริเวอร์ ฮิลล์ ท้าทายการล่องเรือของท่าน สู่ดินแดนสิบสองปันนาหรือชมความงามที่ยังเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ของชายฝั่งพม่า และลาวหรือล่องใต้สู่เมืองหลวงพระบาง เมืองหลวงเก่าของลาว มรดกโลกแห่งใหม่ การเดินทางสู่มัณฑะเลย์และเชียงตุงของพม่า เพื่อชมวัฒนธรรมเก่าแก่ที่สวยงาม หรือต่อไปถึงสิบสองปันนาโดยทางบก ท่านสามารถเริ่มต้นแต่เช้าตรู่ จากโรงแรมเชียงแสน ริเวอร์ ฮิลล์ โรงแรมเชียงแสน ริเวอร์ ฮิลล์ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง, ดอยช้างมูบ, ตำหนักดอยตุง ห่างออกไปเพียงครึ่งชั่วโมง เช่นเดียวกับจุดเริ่มต้นขึ้นสู่ดอยแม่สลอง ห่างจากสามเหลี่ยมทองคำเพียง 8 กม.

และชายแดนแม่สายสู่ดินแดนพม่า เพื่อความเพลิดเพลิน ในกสนจับจ่ายสินค้ามากมายราคาถูกเพียงครึ่งชั่วโมง