Chang Cliff Resort ช้าง คลิฟ รีสอร์ท เกาะช้าง จ.ตราด ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท เกาะช้าง ตราด

หมายเหตุ :
สำหรับครอบครัว :
– เด็กอายุต่ำกว่า 12 พักรวมกับผู้ปกครอง ฟรี ( ต้องชำระค่าอาหารเช้า คนละ 100 บาท และ พักได้ไม่เกิน 2 คนต่อห้อง )

กรณีเข้าพักช่วงเวลาต่อไปนี้ต้องพักติดต่อกันอย่างน้อย 2 คืน

25 ธ.ค. 57 -5 ม.ค. 58 17-21 ก.พ. 58

12-16 เม.ย. 58

บริการ รับ – ส่ง :
– บริการรถตู้ (จอยน์ ) จากกรุงเทพ สู่ ช้าง คลิฟ รีสอร์ท ท่านละ 1,000 บาทต่อคน ต่อเที่ยว