คุ้มขันโตก จ.เชียงใหม่
เกี่ยวกับการสำรองบริการ

การใช้บริการ ที่ คุ้มขันโตก ท่านควรทำการสำรองที่นั่ง ล่วงหน้า เพื่อไม่ให้เสียโอกาส และ เวลา เนื่องจากในแต่ละวัน มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เข้าใช้บริการ ทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางส่วนตัว และ เดินทางเป็นคณะทัวร์ จึงส่งผลให้ ที่นั่ง คุ้มขันโตก เต็มอย่างรวดเร็ว หมายเหตุ อัตราข้างต้นไม่รวมน้ำดื่ม ค่าบริการ น้ำเปล่า เติมไม่อั้น 20 บาท ต่อท่าน ค่าบริการ น้ำอัดลม เติมไม่อั้น อาทิ โค๊ก แฟนต้า สไปรท์ ไม่รวม โซดา 50 บาท ต่อท่าน ค่าบริการ น้ำอัดลม เติมไม่อั้น อาทิ โค๊ก แฟนต้า สไปรท์ รวม โซดา 80 บาท ต่อท่าน น้ำเปล่า ขวดละ 30 บาท น้ำอัดลม … Read more