>>>CAR MATE เพื่อนของคนรักรถ

ระดับน้ำในหม้อน้ำ – ควรเช็คก่อนสตาร์ทรถ ในขณะที่เครื่องยนต์ไม่ร้อนนะคะ โดยดูระดับน้ำว่ายังเต็มปกติ หรือว่าพร่องลงไป ระดับน้ำในหม้อน้ำอาจพร่องลงไปได้เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น ถ้าฝาหม้อน้ำเสื่อมก็ควรตรวจดูซีลยางและสปริงว่ายังอยู่ในสภาพดีหรือไม่ หรือถ้าหม้อน้ำรั่วก็ควรดูรอยน้ำหยดเวลาจอด หรือรอยสนิมที่เกิดบริเวณต่างๆ ของหม้อน้ำ

>>> ข้อห้ามสำคัญที่สุด ห้ามเปิดฝาหม้อน้ำในขณะเครื่องร้อน เพราะแรงดันน้ำจะสูงมาก อาจพุ่งออกมาทำให้ท่าน บาดเจ็บได้

ในภาพ จะเห็นยางดำๆตรงฝาหม้อน้ำ ต้องตรวจดูว่า มีรอยฉีกขาดหรือไม่