Boat Lodge Hua Hin โบ๊ท ลอจ์ด รีสอร์ท หัวหิน ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

หมายเหตุ :

สำหรับครอบครัว : • ไม่คิดค่าบริการสำหรับ เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี พักรวมกับผู้ปกครอง (ไม่เสริมเตียง) แต่ต้องชำระค่าอาหารเช้าในอัตราเด็ก ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ชาร์จเพิ่ม 500 บาทต่อห้องต่อคืน : วันที่ 22-23 ตุลาคม 2554, 3-5 ธันวาคม 2554, 10-11 ธันวาคม 2554, 28-30 เมษายน 2555, 1 พฤษภาคม 2555, 2-4 มิถุนายน 2555, 2-5 สิงหาคม 2555, 11-13 สิงหาคม 2555, 20-23 ตุลาคม 2555,

8-10 ธันวาคม 2555

พักต่อเนื่องติดต่อกันอย่างน้อย 2 คืน ช่วงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 – 3 มกราคม 2555, 13-15 เมษายน 2555 , 29 ธันวาคม 2555 – 2 มกราคม 2556