Baan Panburi Village บ้านปานบุรี วิลล่า ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท เกาะพะงัน เกาะพงัน สุราษฎร์ธานี

หมายเหตุ : • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับผู้ปกครองฟรีค่าใช้จ่าย • รถรับ-ส่ง ท่าเรือท้องศาลา – รีสอร์ท – ท่าเรือท้องศาลา 250 บาทต่อท่านต่อเที่ยว บังคับกาล่าดินเนอร์ : • Christmas Eve วันที่ 24 ธันวาคม ผู้ใหญ่ 1,000 บาทต่อท่าน เด็ก 700 บาทต่อท่าน • New Year Eve วันที่ 31 ธันวาคม ผู้ใหญ่ 1,000 บาทต่อท่าน เด็ก 700 บาทต่อท่าน พักต่อเนื่องอย่างน้อย 3 คืน ดังนี้ • ช่วงวันคริสมาสต์ ก่อนวันที่ 23 ธันวาคม เท่านั้น • ช่วงวันปีใหม่ ก่อนวันที่ 29 ธันวาคม เท่านั้น

• ช่วงเทศกาล Full Moon