Ayutthaya Grand Hotel อยุธยา แกรนด์ โฮเทล ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท เมือง พระนครศรีอยุธยา Ayutthaya Grand Hotel โรงแรม อยุธยา แกรนด์ โฮเทล อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา บริการ จองโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก อยุธยา พระนครศรีอยุธยา Ayutthaya hotel resort reservation

รายละเอียด :

โรงแรม อยุธยา แกรนด์ โฮเทล มีที่ตั้งซึ่งสะดวก เพียง 2 ก.ม. จากสถานีรถไฟ และ 6 ก.ม.จาก สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ในจังหวัด อยุธยา ด้วยห้องพัก มากมาย อาทิ ห้อง ซุพีเรีย 205 ห้อง ห้อง ดีลักซ์ 21 เป็นต้น นับเป็นโรงแรม ใหญ่ ที่มี

สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน แห่งหนึ่งของเมืองอยุธยา

  

Ayutthaya Grand Hotel อยุธยา แกรนด์ โฮเทล ที่พัก โรงแรม รีสอร์ท เมือง พระนครศรีอยุธยา Ayutthaya Grand Hotel โรงแรม อยุธยา แกรนด์ โฮเทล อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา บริการ จองโรงแรม

รีสอร์ท ที่พัก อยุธยา พระนครศรีอยุธยา Ayutthaya hotel resort reservation